Vest-Agder

Husk adresseendring! 
Har du fått ny adresse/e-postadresse eller arbeidssted - husk å endre dette i medlemsregisteret ved å logge inn på "Min side" og oppdatere din profil.

Siste nyheter fra Vest-Agder

Nominasjon av delegat til landsmøte 2019

HTV I Vest-Agder har valgt ny nominasjonskomité. Komiteen har som oppgave å sørge for valg av delegasjon til landsmøtet 2019, fra NSF Vest-Agder. Valget skjer under fylkesmøtet 5. mars 2019.

Fremtidens helsetjenester for personer med diabetes

NSF medlemmer innviteres til Fagdag med tema "Fremtidens helsetjenester for personer med diabetes" mandag 24.09.18 kl 11:30-16:00 på Clarion Hotel Ernst, Rådhusgata 2, 4664 Kristiansand

Påmelding innen 19.09.2018

Resultatet fra valget på HTV 2018, i Kristiansand kommune

Cathrine Lier Kaarikstad er valgt som ny HTV i Kristiansand kommune. Hun overtar etter Turid Hauge Knudsen

Vi gratulerer med resultatet og ønsker henne lykke til i vervet

Vær med å foreslå kandidater til nominasjonskomité

Det er tid for å fremme kandidater til valg av ny nominasjonskomité for NSF Vest-Agder. Nominasjonskomiteens oppgave er å avgi innstilling til valg av fylkets delegasjon til NSFs landsmøte november 2019

Valg av HTV i Kristiansand kommune

Turid Hauge Knudsen skal slutte i sitt verv som Hovedtillitsvalgt(HTV) for å gå over til annen stilling i kommunen og det skal derfor velges ny HTV med funksjonstid til 01.03.19

Seniortreff 2018 i Vest-Agder

NSF Vest-Agder arrangerte Seniortreff på Hotel Norge i Håkonssalen 15. januar 2018. Vi hadde besøk av Elisabeth Sveen Kjølsrud som er leder av Rådet for Sykepleieetikk. 90 medlemmer deltok i år. 7 medlemmer fikk tildelt hedersnål for 50 års medlemsskap og 11 medlemmer fikk tildelt gullnål for 30 års medlemsskap.

 

Heltid eller deltid?

Vi gjennomfører kartlegging av stillingsstørrelser og arbeidstidsordninger blandt våre medlemmer i Vest-Agder

God sommer

Informasjon fra fylkeskontoret om sommeren 2017

Sykepleierdagen 12. mai 2017

Fredag 12. mai var den Internasjonale Sykepleierdagen, og NSF Vest-Agder arrangerte gratis fagdag for medlemmene i Buen Kulturhus i Mandal. Tema var "Hva er god smertelindring" ved Gro Børte og Torhild Leland Ekeberg. Deretter holdt daglig leder ved Behandlingstunet i Fetsund, Marit Myklebust foredraget "Nye krav - gammel ledelse". 81 medlemmer deltok på konferansen.

Lederkonferanse 26. oktober for NSF Aust- og Vest-Agder

Lederkonferansen 2016 på Thon Hotel Sørlandet samlet 78 deltagere fra Agderfylkene.
Foredragsholder var psykolog Jan Atle Andersen som snakket om "Folkeskikk og uskikk på jobben".

 

Medlemsmøte 5.9 for NSF-medlemmer i Vest-Agder ved små arbeidssteder uten NSF-tillitsvalgt

NSF Vest-Agder inviterer til medlemsmøte på fylkeskontoret mandag 5. september 2016.
Målgruppe: NSF-medlemmer ved private/små arbeidssteder som er uten NSF-tillitsvalgt.
Tid:  Kl. 17.00 - 18.00. (20.00)
Ved å klikke på møtet i kalenderen nede til høyre finner du mer informasjon og påmelding. Påmeldingsfristen er utsatt til 2.9.16.
(Husk å være innlogget)

Årets Sykepleier 2016: Stein Bertin Tønnessen

Stein Bertin Tønnesen ble kåret til Årets sykepleier i Vest-Agder, 2016 under fylket sin årlige fagkonferanse på 12 mai.

Han har jobbet i alders psykiatrien i over 30 år og er i dag enhetsleder der.

Medlemsbladet Reflex

Her kan du lese Reflexbladet som kom ut i desember 2015.Reflex 1-2015

Invitasjon til lederkonferanse 2. desember 2015

Norsk Sykepleierforbund Aust- og Vest-Agder inviterer til lederkonferanse 2.12.2015 kl. 09.30-16.00 på Scandic Hotel Dyreparken. Tema er "Mellom vern og fleksibilitet" - Varige spenninger i arbeidsmiljølovgivningens historie.

Etablering av lokal faggruppe for Sykepleieledere

Det er etablert egen lokal faggruppe for Sykepleieledere i Vest Agder.
Du finner nytt fra lokalgruppa på NSFs hjemmeside: Faggrupper/Sykepleieledere/Lokalgrupper/Vest-Agder. 
Vil du bli medlem? Gå til Faggrupper/Sykepleieledere - "Bli medlem av faggruppen". Velkommen!

Politisk frokost på Fylkeskontoret

Harald Furre (H) og Mette Gundersen (Ap) besøkte Fylkeskontoret for en politisk debatt om fremtidige helsetjenester.

HTV og fylkesstyret på konferanse i Bergen

15.-17. juni var det nye fylkesstyret og hovedtillitsvalgte på konferanse i Bergen. Et lærerikt og viktig fora for å gjøre dem enda bedre tillitsvalgte for NSF.
Bildet er fra en omvisning på Lepramusèet, St. Jørgens Hospital.

Årets Sykepleier 2015 - Arild Nilsen

På Sykepleierdagen 12. mai ble prisen til Årets Sykepleier delt ut til universitetslektor Arild Nilsen. Han har jobbet med sykepleierutdanning siden 1996 og er fagkonsulent ved Nasjonalsenteret for aldring og helse innen demensomsorg. Arild Nilsen er en sykepleier som over mange år har utviklet og profilert sykepleiefaget på en god måte, og han er en pådriver innen demensomsorgen.

Det nye fylkesstyret fra 2015 - Sommerhilsen

Våren har vært en travel tid, og derfor kommer ikke medlemsavisa Reflex ut før i august.
Men her og i de to artiklene over vises noen av vårens spennende hendelser med bilder. Først det nye fylkesstyret som ble valgt på fylkesmøtet 19. februar.

Fagdagen 12. mai 2015 i Vest-Agder

I anledning den Internasjonale Sykepleierdagen 12. mai 2015 arrangerte NSF Vest-Agder en gratis fagdag for medlemmer på Universitetet i Agder, Kristiansand.
Spes.sykepleier Eva D. Isaksen, Sørlandet Sykehus holdt et interessant foredrag om musikk som smertelindring. Torleif Lundquist hadde inspirerende timer om "Det du tenker - det du sier og - det du gjør". De 93 deltagerne som deltok var svært fornøyde med dagen. 

Fylkeslederskifte i NSF Vest-Agder

På fylkesmøtet 19.2 gikk Anne Britt Sodefjed av etter 8 år som vår fylkesleder, og vi ønsker å takke henne for god innsats i NSF! 

Ragne Quinteros (til høyre på bildet) ble valgt til ny fylkesleder. Vi gratulerer med valget og ønsker henne velkommen!

Resultatet fra valget på HTV i Kristiansand kommune

HTV i 100%:  Vibeke Prytz-Jensen, begynner i midten av februar.

HTV i 60%:  Turid Hauge Knudsen som begynner 1. mai.

Vi gratulerer med valgresultatet og ser fram til godt samarbeid!

HTV-konferanse desember 2013

Hovedtillitsvalgte og fylkesstyret i Vest-Agder har hatt lærerike dager i Oslo. Svært engasjerte deltakere!

Lederkonferansen 2013 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Høstens lederkonferanse ble arrangert på Quality Hotel Sørlandsparken den 31.oktober 2013

Foredragsholder var professor Halvard Vike, og temaet var «Kvinnelig bemanning og dugnaden i velferdsstaten; Der makt og ansvar skiller lag.»

Arne Værland hadde innlegg om NSF og ledersatsing

Vedlagt ligger powerpointpresentasjonene.

Tillitsvalgtkonferanse med debatt

 

Den 28. august inviterte NSF Vest-Agder stortingskandidater til debatt på Hotell Norge. Tema var helsepoltikk!

 

 

 

 

Den internasjonale Sykepleierdagen - Fagdag 13. mai 2013

I forbindelse med den internasjonale sykepleierdagen 2013 arrangerte NSF Vest-Agder fagdag for medlemmene i Lyngdal Kulturhus.

Temaet var Kommunikasjon og relasjonskompetanse - kunsten å få til samhandling med Jan Spurkeland.

 

Årets sykepleier 2013

 Prisen til Årets sykepleier ble delt  ut på konferansen i forbindlelse med NSF Vest-Agders markering av den internasjonale sykepleierdagen.

Årets sykepleier 2013 heter

Anne-Randi Hanssen og er helsesøster. Hun er ansatt i ungdomshelsetjenesten på Kvadraturen skolesenter. Hun har utmerket seg spesielt i forhold til å utvikle hasjavvenningsarbeidet i kommunen til å bli landsledende både på kompetanse og omfang.

 

Vi gratulerer!

 

Gratulerer - jordmødre!

Den 5. mai markeres den Internasjonale jordmordagen verden over!

Jormor Berit Lunden Hustad,

Årets sykepleier i 2012,

har skrevet et innlegg for dagen. (se vedlegg)

 

 

 Vi gratulerer alle jordmødre med dagen og takker for viktig innsats i helsetjenesten!

 

Nye tillitsvalgte

 

 

 

Gjennom syv dager fordelt på to samlinger har nye tillitsvalgte fått opplæring i NSFs historie, oppbygging og politikk, lov- og avtaleverk, rettigheter og plikter, faglig forsvarlighet, arbeidstid, lønn og mye mer.

En flott gjeng med engasjert tillitsvalgte som kommer til å gjøre en god jobb for medlemmene i NSF

Stemmerettsjubileet

NSF Vest-Agder skal ikke ha egen markering knyttet til stemmerettsjubileet. Vi oppfordrer derfor alle våre medlemmer om å støtte opp om de arrangement som arrangeres i forbindelse med 100 års jubileet.

Medlemsmøte i Mandal

Mandal.png (Ingressbilde)

Den 14. november samlet tillitsvalgt i Mandal 35 medlemmer til medlemsmøte.

Hovedtillitsvalgt Hannah Dybesland ledet møtet. Det ble informert fra lokale forhandlinger. Fylkesleder fortalte generelt fra NSF. Nyansatt kreftkoordinator i Lindesnesregionen Eva Lindbakk orienterte om det nyopprettede tilbudet til kreftrammede.

Det ble servert god mat og det var utlodning av NSF-artikler. Et flott medlemsmøte med engasjerte medlemmer! 

 

 

Dagsseminar for ledere 1. november Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

jan bilde 2011.jpg (95 bredde)Jan Spurkeland holdt et flott og svært engasjerende foredrag om Relasjonsledelse.

85 ledere fra Aust- og Vest-Agder deltok

Her ligger powerpointpresentasjonen!

Medlemsmøte i Sirdal

I forbindelse med NSFs 100 års jubileum ble det arrangert medlemsmøte for medlemmer i Sirdal. Mange medlemmer møtte opp. Gamle uniformer ble vist fram. Det ble fortalt fra "gamle" dager og det ble vist bilder. Det ble delt ut blomster til det eldste medlemmet og til det nyeste medlemmet. Ny tillitsvalgt ble ønsket velkommen Det ble servert god mat og med god stemning og godt innhold ble dette en verdig markering av at NSF er 100 år i år.

medlemsmøte Sirdal okt 2012.png (Ingress 490) 

 

Jubileumsfeiring

28 medlemmer fra Vest-Agder reiste inn til Oslo for å delta

på festforestillingen i Operaen. Det var en flott forestilling

 og en verdig markering av NSFs 100 år-jubileum!

Deltakere på jubileet.png (Ingress 490)

Gratulerer med dagen!

Norsk sykepleierforbund er 100 år den 24. september!

NSF Vest-Agder gratulerer alle sine 3494 medlemmer med dagen!

Du kan følge festforestillingen på web-tv fra kl. 18.30

Streikevakter

Fredag besøkte fylkesleder Anne Britt Jansen og rådgiver Åse Marie Bjørnestad  de ulike streikevaktsteder. Vi møtte engasjerte streikende med stor streikevilje.

              streikevakt 1.png (Ingress 220)          streikevakt 4.png (Ingress 220)

Takk til dere som streiker og til dere som er igjen på arbeidsplassen for den flotte jobben dere gjør!

              streikevakt 3.png (Ingress 220)        streikevakt 2.png (180x120)

  

Arbeidstidskurs for ledere

Arbeidstidskurs for ledere.png (Kampanje 206)NSF Vest-Agder arrangerte arbeidstidskurs for ledere den 22. mai. 

Kurset gav en innføring i de viktigste bestemmelser som regulerer arbeidstiden for ansatte i helsetjenesten, med særlig fokus på samarbeid med tillitsvalgte og etablering av turnusavtaler.

Tema var blant annet:

 • Arbeidstidens lengde og plassering
 • Fritid og pauser
 • Overtid
 • Forskjøvet arbeidstid
 • Bemanningsplanlegging
 • Inngåelse av turnusavtale
 • Ulike typer turnus 
 • ”Den gode turnus”
 • Høytidsturnus
 • Sommerturnus
 • Vakt på vaktrom og hjemmevakt

Femten flott ledere var aktivt med i diskusjonen rundt temaene!

Årets Sykepleier 2012 - Berit Lunden Hustad

Vi gratulerer en flott vinner: Berit Lunden Hustad, fagutviklingsjordmor ved Sørlandet Sykehus, Kristiansand.  Det var 11 kandidater til prisen, og juryen som foretok valget har bestått av Line Daastøl, Karin Bjørndal og Anne Grimstad.

 

Årets Sykepleier 2014

 Årets Sykepleier for 2014 ble Eli Torgrimsen som jobber som fagutvikler og epilepsisykepleier ved nevrologisk avdeling ved Sørlandet Sykehus i Kristiansand.  Prisen ble delt ut på NSF Vest-Agders dagskonferanse som ble arrangert 12. mai på Universitetet i Agder.
Vi gratulerer hjerteligst til en flott vinner med prisen.  Les mer om juryens begrunnelse i vedlegget.

 

Nominasjonskomiten i Vest-Agder er valgt

På HTV-konferansen 10. april 2014 ble det valgt nominasjonskomitè for Vest-Agder, med følgende resultat:

Leder: Britt Enny Haugland
Medlemmer:  Grethe Dølbakken, Unni Tvedt, Kamilla Steinsvåg og Trygve Mats Steinsland.

Fylkesmøtet, som arrangereres i februar 2015, skal velge fylkesstyre, dvs. fylkesleder, nestleder, 5 medlemmer og 5 varamedlemmer og fylkets delegater til landsmøtet

Det vises for øvrig til NSFs vedtekter "NSFs lokale valgreglement"

 

Den internasjonale sykepleierdagen- fagdag 13. mai

I forbindelse med den internasjonale sykepleierdagen 2013 arrangerte NSF Vest-Agder en gratis fagdag i Lyngdal Kulturhus.
Jan Spurkeland holdt foredrag om "Kommunikasjon og relasjonskompetanse- kunsten å få til samhandling".

Her finner dere powerpoint presentasjonen

Her ligger presentasjonen

Markering av Den internasjonale Sykepleierdagen 2014

I forbindelse med Den Internasjonale Sykepleierdagen arrangerte NSF Vest-Agder en gratis fagdag på Universitetet i Agder.  135 medlemmer hadde meldt seg på, og flere av faggruppene var representert med stands. 
Først var det utdeling av Årets Sykepleierpris - se egen artikkel om vinneren Eli Torgrimsen.
Vi var så heldige å få besøk av nestleder i NSF, Solveig Kopperstad Bratseth, som hadde "Sykepleiere - en kraft for endring" som tema for sitt foredrag.
Etter lunsj var det cand.jur. og amanuensis ved Diakonhjemmets høgskolesenter, Olav Molven, som holdt foredraget "Sykepleie og faglig forsvarlighet - Om å drive forsvarlig virksomhet - Det rettslige og faglige krav til helsetjenesten."
Se foilene fra foredraget i vedlegget.

Stor streikemarkering i Kristiansand

Unios streikemarkering samlet rundt 1500 mennesker i Tresse med appeller og sang. Markeringen ble avsluttet med tog gjennom byen. Takk til alle som møtte opp!

Streikemarkering 2012 084.JPG (Ingress 220)     Streikemarkering 2012 112.JPG (Ingress 490)

Seniortreff 2012

Norsk Sykepleierforbund i Vest-Agder arrangerte 24. januar det årlige seniortreffet på Hotel Norge. 

Etikkseminar for ledere 16. juni 2011 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

16. juni arrangerte Rådet for sykepleieetikk etikkseminar i samarbeid med NSF Vest-Agder og Aust-Agder. Kurset ble arrangert på Strand hotell, Fevik. Det var 84 påmeldte ledere til seminaret.

 

Årets sykepleier 2011

På NSF Vest-Agder sin markering av den internasjonale sykepleierdagen ble prisen til årets sykepleier delt ut. Årets sykepleier 2011 er Margaret Fleten Jacobsen ved Sørlandet sykehus HF.

Kjære helsesøstre og andre som gjør en spesiell innsats !

Jeg ønsker å uttrykke min stolthet over den jobben dere gjør og har gjort i forbindelse med svineinfluensapandemien. 
Jeg vet at dere gjør en fantastisk innsats for å vaksinere en hel befolkning.  Dette på toppen av jobben som dere har fra før.
Nå er dere de fremste bærere av det gode omdømme som sykepleiere og helsesøstre har i samfunnet.  Det er av stor betyding for vår anseelse og verdsetting som yrkesgruppe.
Dere har stor respekt både hos ledere på ulike nivå og hos befolkningen som helhet.
Jeg vil gi dere all min støtte i det videre arbeidet og håper at dere også tar godt vare på dere selv.


Med vennlig hilsen
Anne Britt Jansen
Fylkesleder

Hovedtillitsvalgte i Vest-Agder

Her finner du oversikt over alle hovedtillitsvalgte i Vest-Agder.

NSF Vest-Agder har 23 HTV-områder; Spekter: 4, KS: 15, Universitetet i Agder: 1, Fylkesmannen i Vest-Agder: 1 og Virke: 2