NSFs godkjenningsordninger

NSFs godkjenningsordning gir sykepleiere en mulighet til å dokumentere sin veilederkompetanse. NSF har også egen godkjenningsordning for kliniske spesialister i sykepleie/spesialsykepleie.

Klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie

NSF har siden 1996 hatt en egen godkjenningsordning for kliniske spesialister i sykepleie/spesialsykepleie. Denne gjør at sykepleiere som målrettet og systematisk utvikler sin kompetanse får den dokumentert og anerkjent.

Godkjenningsordningen er et gratis medlemsgode, hvor søker må ha vært medlem i NSF sammenhengende de siste tre årene. 

Alle sykepleiere som er medlem av NSF, kan søke om å bli klinisk spesialist med utgangspunkt i egen praksis, enten du har videreutdanning eller ikke.

Søknadsfrister: 1. mars og 1. oktober

Kriterier for klinisk spesialist i sykepleie eller spesialsykepleie 

Søknadsskjema for klinisk spesialist (PDF)
Søknadsskjema for klinisk spesialist (Word)

Faglig veiledning i sykepleie

NSF har fastsatt kriteriene for å bli godkjent faglige veiledere i sykepleietjenesten, og godkjenningsordningen gir sykepleiere mulighet til å dokumentere sin teoretiske og praktiske veilederkompetanse.

Godkjenningsordningen er et gratis medlemsgode med to søknadsfrister i året. Søkere må ha vært medlem i NSF sammenhengende siste tre år.

Søknadsfrister: 1. mars og 1 .oktober

Her er mer informasjon om faglig veiledning i sykepleie

Søknadsskjema faglig veileder.