Landsmøtet 2019

Norsk Sykepleierforbunds landsmøte 2019

Foreslå kandidater til verv 2019-2023!

Medlemmer i NSF som ønsker å foreslå kandidater til sentrale verv for neste landsmøteperiode gjør dette via valgsidene.

Innkalling til landsmøtet

Alle som skal delta på landsmøtet fikk innkalling pr. e-post den 8. april. NSF Student velger sine siste delegater på årsmøtet i juni. De som ble valgt under studentvalget i april, fikk innkalling 13. mai.

Fylkesdelegater

Alle fylkesmøter er avholdt, og delegater er valgt. Samlet oversikt finner du her.

NSF Student valgte de fleste av studentdelegatene i april. De siste velges på årsmøtet i juni. Til sammen stiller 181 delegater med stemmerett.

Norsk Sykepleierforbunds landsmøte 2019

Norsk Sykepleierforbund avholder landsmøte 4.-8. november 2019, på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport. Landsmøtet vil bli streamet slik at alle medlemmer og andre interesserte kan følge med.