Landsmøtesaker 2023

Landsmøtesak 1 - med vedtak

Landsmøtesak 2 - med vedtak

Landsmøtesak 3 - med vedtak

Landsmøtesak 4 - strykes fra sakslisten

Landsmøtesak 5 - med vedtak

Landsmøtesak 6 - strykes fra sakslisten

Landsmøtesak 7 - med vedtak

Landsmøtesak 8 - med vedtak

Landsmøtesak 9 - med vedtak

Landsmøtesak 10 - med vedtak

Landsmøtesak 11 - med vedtak

Landsmøtesak 12 - med vedtak

Landsmøtesak 13 - med vedtak

Landsmøtesak 14 - med vedtak

Landsmøtesak 15 - med vedtak

Landsmøtesak 16 - med vedtak

Landsmøtesak 17 - med vedtak

Landsmøtesak 18 - strykes fra sakslisten

Landsmøtesak 19 - med vedtak

Landsmøtesak 20 - strykes fra sakslisten

Landsmøtesak 21 - strykes fra sakslisten

Landsmøtesak 22 - med vedtak

Landsmøtesak 23 - strykes fra sakslisten

Landsmøtesak 24 - strykes fra sakslisten

Landsmøtesak 25 - med vedtak

Landsmøtesak 26 - med vedtak

Landsmøtesak 27 - med vedtak

Landsmøtesak 28 - med vedtak

Landsmøtesak 29 - med vedtak

Landsmøtesak 30 - med vedtak