Landsmøtet 2019

Norsk Sykepleierforbunds landsmøte 2019

Foreslå kandidater til verv 2019-2023!

Medlemmer i NSF som ønsker å foreslå kandidater til sentrale verv for neste landsmøteperiode gjør dette via valgsidene.

Oversikt over delegater pr 20. august

Under er en liste over delegatene pr 20.8. Det har skjedd noen endringer siden fylkesmøtene i vår. 180 av 181 delegater er på plass. (Østfold mangler studentdelegat.)


Delegater pr 20.8

Innkalling til landsmøtet

Alle som skal delta på landsmøtet fikk innkalling pr. e-post den 8. april. NSF Student velger sine siste delegater på årsmøtet i juni. De som ble valgt under studentvalget i april, fikk innkalling 13. mai.

Norsk Sykepleierforbunds landsmøte 2019

Norsk Sykepleierforbund avholder landsmøte 4.-8. november 2019, på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport. Landsmøtet vil bli streamet slik at alle medlemmer og andre interesserte kan følge med.