Lederutviklingsprogram Leadership for Change

LFC har som formål å styrke sykepleiere til å: 

  • være engasjerte ledere i utviklingen innen fag- og helsepolitikk
  • være effektive og dynamiske ledere
  • styrke sykepleierprofesjonens bidrag til utvikling i endringstider
  • opprettholde og videreutvikle egen lederkompetanse og identifisere, utvikle og støtte neste generasjons sykepleieledere

NSF viderefører samarbeidet med International Council of Nurses (ICN) om gjennomføring av lederutviklingsprogrammet.

Programmet er internasjonalt forankret og innført i nærmere 60 land. Det er tilpasset nasjonale og lokale forhold, men bygger på flere prinsipper og strategier som er felles.

Programmet består av tre workshops, samt selvstudier og gruppeaktiviteter. Deltakerne forventes å gjennomføre et gruppebasert forbedringsarbeid i løpet av det året som programmet varer.

Lederutviklingsprogrammet har vært gjennomført 2 ganger i Norge, sist 2020-2021.

Kunngjøring av nytt kull med mulighet for å søke opptak vil skje april 2022, med oppstart første workshop august 2022.