På denne siden

Sentrale overenskomster i Spekter

Tariffavtalen i Spekter består av flere overenskomster som er fremforhandlet sentralt og lokalt. For å få oversikt over dine rettigheter, må du derfor både se hva som gjelder i en sentral overenskomst og din lokale overenskomst.

Gjeldende overenskomster