Bli medlem og få medlemsfordeler

Bli medlem Verv et medlem Bli medlem i en faggruppe

Se priser for medlemskap og betalingsmåter.

Ordinært medlem

Dersom du er sykepleier eller jordmor, kan du bli medlem i Norsk Sykepleierforbund. Da får du tilbud om gode forsikringsordninger og avtaler, i tillegg til faglige fordeler og juridisk bistand.

Studentmedlem

Når du melder deg inn som studentmedlem, får du automatisk innboforsikring og livsforsikringspakke. Du får også gode rabattordninger og lånetilbud.

Pensjonistmedlem

Selv om du ikke lenger er yrkesaktiv, kan du fortsatt være medlem, og nyte godt av medlemsfordelene.

Faggruppemedlem

Er du medlem i en faggruppe, får du tilgang på fagstoff, kurs og konferanser. Du kan også søke om stipender. Ikke minst får du et faglig fellesskap. Norsk Sykepleierforbund har 34 faggrupper.