Andre kjøretøy og tilhenger

Få tilbud Meld skade/hendelse

Har du spørsmål?

Dersom du har spørsmål eller trenger å gjøre endringer på din forsikringsavtale, ta kontakt med oss på forsikring@nsf.no eller
telefon 994 02 409.

Motorsykkel

  • Med kasko dekkes sammenstøt, velting, hærverk og feilfylling av drivstoff.
  • Kasko dekker ny motorsykkel ved totalskade.
  • Det er ikke bonustap ved skade på parkert kjøretøy.
  • Kasko gir deg leiebil i inntil 15 dager ved skade.

Moped

  • Kan forsikres fra 16 år (uregistrert moped kan ikke forsikres).
  • Kjørerutstyr (for eksempel hjelm, kjøredress etc.) er dekket av Minikasko og Kasko.
  • For nyere og dyrere mopeder anbefales Kasko, fordi den også dekker kollisjon, velting og feilfylling av drivstoff.

Campingvogn og tilhenger

  • Dekker privat utleie av campingvogn i inntil 2 måneder i året uten tillegg i pris.
  • Dekker gjenstander i campingvognen.
  • Dekker stasjonære campingvogner i Sverige og Finland (må ha fast bosted i Norge).

Små elektrisk kjøretøy

Fra 01.01.23 blir elsparkesykkel og andre småelektriske kjøretøy klassifisert som motorvogn. Det betyr at du må forsikre denne type kjøretøy med en lovpålagt ansvarsforsikring.

Hvilke type kjøretøy gjelder dette?

Alle kjøretøy som går over 10 km/t som f.eks ståhjulinger, ståbrett, elektrisk skateboard og elsparkesykkel. Elsykkel regnes ikke som småelektrisk kjøretøy.

Hva dekker forsikringen?

Forsikringen dekker bilansvar, førerulykke og rettshjelp. I tillegg kan du tegne dekning for brannskader og tyveri av kjøretøy utenom hjemadresse.

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder, henvises det til vilkår.

Vilkår

Forsikringen er levert av Fremtind Forsikring (som er DNB sitt forsikringsselskap).

Vi har eget forsikringskontor med dyktige ansatte som har mange års forsikringskompetanse. Vi er her for å hjelpe deg som medlem med ditt forsikringsbehov. Vi ordner med alt fra å gi deg tilbud, bytte av forsikringsselskap, fakturaspørsmål eller endringer på avtalen.

Relaterte forsikringer