Bilforsikring

Få tilbud Meld skade

Har du spørsmål?

Dersom du har spørsmål eller trenger å gjøre endringer på din forsikringsavtale, ta kontakt med oss på forsikring@nsf.no eller
telefon 994 02 409.

Velg mellom Ansvar, Minikasko, Kasko og Topp

Vi tilbyr fire forskjellige dekninger for bilforsikring. De fleste velger Kasko eller Toppkasko som blant annet dekker skade på egen bil ved kollisjon når du selv har skyld. Minikasko kan være et fornuftig alternativ, spesielt når bilen er av eldre årgang eller har lav verdi. Vår billigste bilforsikring er den lovpålagte ansvarsforsikringen.

Ansvar dekker

 • Bilansvar
 • Fører og passasjerulykke
 • Rettshjelp

Minikasko dekker i tillegg

 • Brannskader
 • Tyveri av bilen
 • Tyveri av løsøre
 • Tyveri av ladekabel for elbil
 • Fastmontert tilleggsutstyr
 • Glasskader
 • Veihjelp

Kasko dekker i tillegg

 • Skader på egen bil
 • Hærverk
 • Løsøre
 • Feilfylling av drivstoff
 • Ny bil ved totalskade
 • Erstatning av startleie ved totalskade på leaset bil

Valgfri tilleggsdekning på kasko

 • Leiebil ved dekningsmessig skade

Topp dekker i tillegg

 • Maskinskade (inkludert batteripakke for el- og hybridbil)
 • Utvidet dekning for ny bil ved totalskade
 • Utvidet dekning for erstatning av startleie ved totalskade på leaset bil
 • Utvidet dekning for leiebil ved dekningsmessig skade
 • Utvidet dekning for løsøre
 • Utvidet dekning for fastmontert tilleggsutstyr
 • Lakkskade
 • Skade på glasstak
 • Nøkkelforsikring

For fullstendig informasjon om hva forsikringen dekker og hvilke begrensninger som gjelder, henvises det til vilkår.

Vilkår bilforsikring

Forsikringen er levert av Fremtind Forsikring (som er DNB sitt forsikringsselskap).

Spørsmål og svar om bilforsikring

 • Bonus er en premiering for skadefri kjøring. For hvert skadefrie år får du en reduksjon i premien. Jo høyere bonus, jo lavere forsikringspremie. Maksimal bonus er 80 %.

  Oppgi den bonus du har på din nåværende bilforsikring. Har du ikke hatt bilforsikring tidligere, får du 60 % startbonus hos oss.

  Har du malus (tillegg eller "negativ" bonus) på din nåværende bilforsikring, må denne oppgis.

  Dersom du anskaffer deg bil nummer to, kan det gis lik bonus som på eksisterende bil, inntil 75 % første år. Forutsetningen for å kunne gi lik startbonus er at du ikke har annen bonus som er lavere.

  Når får jeg bonustap?

  Bonustap får du hvis du bruker kaskoforsikringen din til å reparere skade på egen bil.

  Du får også bonustap om vi må erstatte skade som du er ansvarlig for, selv om du ikke fikk skade på egen bil.

  Hvilke skader gir ikke bonustap?

  • Brann-, tyveri-, rettshjelp-, glass-, leiebil-, maskin (gjelder kun bil)- og redningsskader samt fører-/passasjerulykke
  • Naturskader i henhold til lov om naturskader
  • Påkjørsel av dyr som går løse på vei
  • Erstatningsmessig kaskoskade på parkert kjøretøy når skadevolder er ukjent

  Når øker bonusen min?

  Bonusen din øker en gang i året såfremt du ikke har hatt en skade. Bonusøkningen skjer samtidig som forsikringen fornyes. Dersom du har hatt en skade vil bonusen din reduseres når forsikringen fornyes.

  Hvor lenge beholder jeg opptjent bonus, uten å ha bil?

  Ubrukt bonus utgår etter 3 år.

  Jeg har eid bil i utlandet. Kan jeg få høyere bonus?

  For å kunne overføre bonus fra firmabil til privat forsikring kreves det en skriftlig bekreftelse fra arbeidsgiver.

  Jeg har eid bil i utlandet. Kan jeg få høyere bonus?

  Dersom du har kjørt bil i USA, Canada eller et europeisk land kan du få innvilget inntil 50 % bonus. For å få innvilget bonusen må det foreligge dokumentasjon på skadefri kjøring fra ditt utenlandske forsikringsselskap.

 • Solgt, vraket eller stjålet kjøretøy:

  Du behøver ikke gi oss beskjed om at kjøretøyforsikringen skal opphøre, dette får vi beskjed om fra Statens Vegvesen. Vi kan ikke avslutte forsikringen før vi får beskjed fra Statens Vegvesen. Eventuelt for mye innbetalt forsikringspremie og Trafikkforsikringsavgift vil automatisk bli refundert.

  Du må fortsatt kontakte oss hvis:

  Du har levert tilbake et leaset kjøretøy

  Ved endring på kjøretøy som ikke krever ansvarsforsikring (for eksempel uregistrert kjøretøy, tilhenger, campingvogn osv.)

 • Trafikkforsikringsavgift har erstattet det som før var den årlige årsavgiften, også kalt "veiavgiften". Forsikringsselskapene er pålagt på vegne av staten å kreve inn trafikkforsikringsavgift for ansvarsforsikrede kjøretøy.

 • Egenandel er det beløpet du som forsikringstaker selv må dekke etter en skade. Ved å velge en høyere egenandel enn den vanlige, kan du redusere prisen betydelig. Desto høyere egenandel du velger, desto lavere premie.

  Det du får utbetalt fra forsikringsselskapet er det beregnete tapet fratrukket din egenandel.

 • Fremtind bilforsikring dekker også el- og hybridbiler. Vil du ha litt ekstra trygghet kan det lønne seg å gå for en forsikring som dekker batteripakke, ladekabel og veihjelp.

  Tom for strøm

  Har du kjent på rekkeviddeangst? Skulle du kjøre batteriet tomt, er det kjekt med en forsikring med veihjelp. Veihjelp får du med Minikasko, Kasko og Topp.

  Tyveri av ladekabel

  Minikasko, Kasko og Topp dekker også tyveri av ladekabel til elbil når ladekabelen benyttes til lading eller oppbevares i bilen.

  Skade på batteriet

  Med Topp forsikring dekker maskinskade i tillegg elbilens høyvoltbatteri, ladeenhet og ladekontakt.

 • Du trenger ikke å gjøre endringer på bilforsikringen. Det er ledsageren som regnes som fører av bilen og er ansvarlig.

 • Så lenge barnet er over 18 år kan man ikke forsikre kjøretøyet. Han/hun må selv ordne forsikring. Personer under 18 år er for unge til å inngå forsikringsavtaler. Forsikringen må stå på foresatte frem til vedkommende fyller 18 år.

Vi har eget forsikringskontor med dyktige ansatte som har mange års forsikringskompetanse. Vi er her for å hjelpe deg som medlem med ditt forsikringsbehov. Vi ordner med alt fra å gi deg tilbud, bytte av forsikringsselskap, fakturaspørsmål eller endringer på avtalen.

Relaterte forsikringer