Fordeler for pensjonistmedlemmer

Samme økonomiske fordeler

Du som er pensjonistmedlem, får de samme økonomiske medlemsfordelene som andre medlemmer – for eksempel gunstige lånebetingelser, forsikringer og rabatter på hotell og feriereiser. Se alle våre medlemsfordeler og rabattavtaler.

Møteplasser for seniorer

I flere fylker har pensjonerte medlemmer mulighet til å delta på møter og aktiviteter i regi av våre seniorsykepleiere.

Finn aktiviteter i ditt fylke.

Landsforbundet for offentlige pensjonister

Våre pensjonistmedlemmer kan også bli medlem i Landsforbundet for offentlige pensjonister (LOP)

LOP er interesseorganisasjonen for pensjonister fra offentlig sektor. Ved å være medlem i LOP styrker du arbeidet for å beskytte den offentlige tjenestepensjon, bevaring av kjøpekraft og andre velferdsgoder for pensjonister. Deres spesialrådgivere gir gratis rådgivning og bistand til medlemmene i pensjons- og arv/boskiftespørsmål. LOPs lokallag arrangerer også temamøter, turer og sosiale treff. 

Norsk Sykepleierforbund dekker den sentrale kontingenten for deg, mens du selv betaler for medlemskap i lokallag. Medlemskap i lokallag er frivillig og avtales direkte med LOP.

For innmelding i LOP, ta kontakt med medlemstjenester på tlf. 99 40 24 09.