Kursgodkjenning

NSF vurderer kursprogram for godkjenning med tellende timer i tråd med kriteriene for godkjenningsordning for klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.

Det er kursarrangør som søker om godkjenning i forkant av kurset. Antall godkjente kurstimer skal stå spesifisert på kursbeviset.

NSF vurderer om kurset er godkjent etter godkjenningsordning for klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie.

Kurs som godkjennes må være relevant for sykepleiefaget og sykepleiere må inngå som målgruppe for kurset. Forklar gjerne forkortelser.

I kursprogrammet må det opplyses om tidspunkter for undervisning samt forelesers kompetanse.

Der hvor firma er arrangør/medarrangør må vi følge NSFs retningslinjer for samhandling med kommersielle aktører i vurderingen av om kurset skal gis tellende timer.

Dersom kurset ikke godkjennes, gis det anledning til å anke avgjørelsen en (1) gang. Behandlingen av kursgodkjenningen er gratis. Søknaden vurderes innen ca 14 dager og svar sendes til den e-postadressen som er lagt inn i søknaden.

Bruk kontaktskjema ved all henvendelse om kursgodkjenning.