Melde skade

Har det vært en hendelse som skade, sykdom eller annet som gjør at du må bruke forsikringen din? På denne siden finner du informasjon om hvordan du går frem.

Skader som umiddelbart skal meldes

Brannskader og personskader i trafikken skal meldes Fremtind Forsikring umiddelbart på tlf. 915 04 818. Skadene skal også meldes til politiet.

Akutte situasjoner på reise

Ved sykdom eller andre akutte situasjoner på reise, ring SOS International på telefon +47 22 96 50 45 eller du kan melde skaden på nett ctc.sos.eu

Skadeforsikring

For skader/hendelser eller andre ting på bil, innbo, hus, reise og andre eiendeler anbefaler vi å melde dette på nett, for rask og sikker behandling. Tyveriskader skal også meldes til politiet.

Du er også velkommen til å ta kontakt med Fremtind Forsikring hvis du har spørsmål:

Fremtind Forsikring AS
Boks 778 Sentrum, 0106 Oslo
Telefon: 915 04 818

Livsforsikring og barneforsikring

Her finner du skjema for å melde inn din sak:

Har du spørsmål kan du også ta kontakt med Forsikringskontoret NSF på 994 02 409

Ansvarsforsikring for sykepleiere

Ansvarsforsikring for sykepleiere, ring Fremtind Forsikring på telefon 915 04 818.

Vi stoler på deg

Det er lett å innrømme at forsikring kan være komplisert, men forsikring er også ganske enkelt. Forsikring er tillit. Vi stoler på at det du forteller oss er sant, både når du kjøper og bruker forsikringen. Den dagen du trenger oss, skal du kunne stole på at du får den hjelpen du trenger.

Denne tilliten er så viktig at vi gjør alt vi kan for å opprettholde den. Det betyr blant annet at de som bevisst gir Fremtind feil opplysninger, vil bli anmeldt til politiet.