Melde skade

Skader som umiddelbart skal meldes

Brannskader og personskader i trafikken skal meldes Fremtind Forsikring umiddelbart på tlf. 915 04 818. Skadene skal også meldes til politiet.

Akutte situasjoner på reise

Ved sykdom eller andre akutte situasjoner på reise, ring SOS International på telefon +47 22 96 50 45 eller e-post:sos@sos.eu

Skadeforsikring

For skader/hendelser på bil, innbo, hus, reise, glass og andre eiendeler anbefaler vi å melde dette på nett, for rask og sikker behandling. Tyveriskader skal også meldes til politiet.

Du er også velkommen til å ta kontakt med Fremtind Forsikring hvis du har spørsmål:

Fremtind Forsikring AS
Boks 778 Sentrum, 0106 Oslo
Telefon: 915 04 818

Livsforsikring og barneforsikring

Her finner du skjema for å melde inn din sak:

Har du spørsmål kan du også ta kontakt med Forsikringskontoret NSF på 994 02 409

Ansvarsforsikring for sykepleiere

Ansvarsforsikring for sykepleiere, ring Fremtind Forsikring på telefon 915 04 818.