Skriveverksted med veiledning i Hellas

Norsk Sykepleierforbund arrangerer to årlige skriveverksted på Lesvos, Hellas. Medlemmer med minimum mastergradskompetanse kan søke om deltakelse.

Målgruppen for skriveverkstedet er medlemmer med mastergrad som arbeider med ulike publikasjoner. Under en ukes opphold ved Metochi studiesenter på Lesvos i Hellas, vil du få veiledning både individuelt og i gruppe. Det blir i tillegg avsatt god tid til eget skrivearbeid.

Professorene Ellen Karine Grov (OsloMet) og Bengt Karlsson (USN) er hovedansvarlige for det faglige innholdet i kurset, sammen med tidligere fagsjef i NSF og dosent Kari Elisabeth Bugge (Ldh), og dosent i helsevitenskap Frank Oterholt (UiA).

Verkstedet arrangeres i 2022 i uke 25 (juni) og uke 36 (september).

Prisen for deltakelse er kr 5600,-. Dette dekker reisekostnader Oslo - Lesvos t/r, kost, losji, veiledning og transport t/r studiesenter.

NSF bestiller felles flyreise for gruppen.

Vi håper at smittesituasjonen vil tillate at skriveverkstedene i 2022 kan gjennomføres, og vil eventuelt gjennomføre kursene i Norge dersom reisen til Lesvos ikke lar seg gjennomføre.

Slik søker du om deltakelse

Send inn utfylt søknadsskjema til: heidi.swensen@nsf.no (merk mailen tydelig med "SKRIVEVERKSTED [JUNI eller SEPTEMBER] 22"

Plasser deles ut etter “førstemann-til-mølla-prinsippet”.

Dersom du søker på opphold både juni og september, må du skrive i mailen hvilken måned som har høyest prioritet for deg - ellers får du tildelt tilfeldig, der det er ledig plass.

Søknadsfrist juni: 18. april 2022

Søknadsfrist september: 1. juni 2022

Hvis du har spørsmål, kontakt: heidi.swensen@nsf.no

Tentativt program for oppholdet (tentativt program fra 2021) (PDF)