Skriveverksted med veiledning i Hellas

Norsk Sykepleierforbund arrangerer et årlig skriveverksted på Lesvos, Hellas. Medlemmer med minimum mastergradskompetanse kan søke om deltakelse.

Målgruppen for skriveverkstedet er medlemmer med mastergrad som arbeider med ulike publikasjoner. Under en ukes opphold ved Metochi studiesenter på Lesvos i Hellas, vil du få veiledning både individuelt og i gruppe. Det blir i tillegg avsatt god tid til eget skrivearbeid.

Professorene Ellen Karine Grov og Bengt Karlsson er hovedansvarlige for det faglige innholdet i kurset, sammen med fagsjef og førstelektor Kari Elisabeth Bugge, NSF, og universitetslektor Frank Oterholt.

Verkstedet arrangeres i 2020 i uke 36.

Prisen for deltakelse er kr 5600,-. Dette dekker reisekostnader Oslo-Lesvos t/r, kost, losji, veiledning og transport t/r studiesenter.

NSF bestiller felles flyreise for gruppen.

Slik søker du om deltakelse

Send inn utfylt søknadsskjema til: skriveverksted2020@arbeidsrom.sykepleierforbundet.no

Plasser deles ut etter “førstemann-til-mølla-prinsippet”.

Hvis du har spørsmål, kontakt: heidi.swensen@nsf.no

Tentativt program for oppholdet