Stipend til forskerutdanning

Ønsker du å søke støtte til forskerutdanningen din? Hvert år settes det av 500.000,- i personlige stipender til nettopp dette formålet. Du kan søke hvis du har vært medlem sammenhengende de siste tre årene og er stipendiat.

Søknadsfrist er 15. mars hvert år.

Dette kan du få støtte til:

  • Utenlandsopphold i forbindelse med forskerutdanning (inntil kr 75.000). Oppholdet må være på minimum en måned. 
  • Registerstudier (inntil kr 25.000). Med registerstudier menes behandling av data fra etablerte registre, som for eksempel Statistisk Sentralbyrå, Nasjonalt Folkehelseinstitutt og de sentrale helseregistrene.