Stipend til forskerutdanning

Ønsker du å søke støtte til forskerutdanningen din? Hvert år settes det av 500.000,- i personlige stipender til nettopp dette formålet. Du kan søke hvis du har vært medlem sammenhengende de siste tre årene og er stipendiat.

Dette kan du få støtte til:

  • Utenlandsopphold i forbindelse med forskerutdanning (inntil kr 75.000). Oppholdet må være på minimum en måned. 
  • Registerstudier (inntil kr 25.000). Med registerstudier menes behandling av data fra etablerte registre, som for eksempel Statistisk Sentralbyrå, Nasjonalt Folkehelseinstitutt og de sentrale helseregistrene.