Stipend til videreutdanning og mastergrad

Hvert år gir vi mange millioner kroner i stipend til medlemmer som tar utdanninger med sykepleiefaglig relevans og som er på 60-120 studiepoeng. Før du skal søke ber vi deg løse nøye gjennom utlysningsteksten.

Søknadsfrist er 1. mars og 1. september.

Kriterier for å søke

  • Du må ha vært medlem hos oss sammenhengende de siste tre årene. 
  • Du må ha betalt all medlemskontingent.
  • Utdanningen det søkes støtte til må ha sykepleiefaglig relevans og ha bachelorgrad som opptakskrav.
  • Utdanningen må være på 60 til 120 studiepoeng.
  • Du må være under utdanning når du søker.
  • Du kan ikke ha mottatt støtte gjennom denne ordningen siste 5 år.

Hvor mye kan jeg få i stipend?

Antall studiepoeng for utdanningen du tar, avgjør summen du får. Dersom du er usikker på om du vil fullføre til master, bør du søke først når du har bestemt deg. 

Har du tatt videreutdanning tidligere og vil ta påbygg til master? Da må videreutdanningen ha vært avsluttet siste tre år for å kunne søke om støtte til 120 studiepoeng. Er den eldre får du støtte tilsvarende antall studiepoeng, selv om det er mindre enn 60 studiepoeng.

Som et engangstilskudd kan du få:

  • 60 studiepoeng  kr 10 000
  • 90 studiepoeng  kr 15 000
  • 120 studiepoeng kr 30 000

Hva skjer når du har søkt

Det er veldig mange som søker støtte hos oss. Medlemstid i NSF avgjør hvem som får støtte. Lang medlemstid gir prioritet. I forrige tildelingsrunde var medlemstid for å få støtte 10 år.

Alle søkere får svar til e-postadressen som oppgis i søknaden. NB! Har du hotmailadresse må du følge med i søppelpostkassen din.

Saksbehandlingstid på søknaden er ca. 6 - 8 uker etter søknadsfrist.

Hvis du får innvilget stipendmidler må bekreftelse på studieplass fra studiestedet sendes inn til oss, før utbetaling kan skje. 

Avslag kan ikke ankes.