Høringsuttalelser

Høringsuttalelser fra Norsk Sykepleierforbund

NSF svarer skriftlig på mange høringer fra departementer, direktorater, og andre instanser både nasjonalt og internasjonalt. Dette bidrar til at forbundets politikk er med i vurderingen når lover, forskrifter og annen politikk utformes. Det mener vi er til beste for både våre medlemmer og befolkningen.

29.06.2020
29.06.2020
18.06.2020
11.06.2020
09.06.2020
09.06.2020
09.06.2020
27.05.2020
27.05.2020
27.05.2020
19.05.2020
19.05.2020
11.05.2020
11.05.2020
11.05.2020
28.04.2020
02.04.2020
01.04.2020
01.04.2020
10.03.2020
03.03.2020
01.03.2020
01.03.2020
23.02.2020
10.02.2020
05.02.2020
29.01.2020
24.01.2020
17.01.2020
06.01.2020
06.01.2020
16.12.2019
11.12.2019
27.11.2019
18.11.2019
31.10.2019
07.10.2019
25.09.2019
24.09.2019
23.09.2019
09.09.2019
30.08.2019
30.08.2019
30.07.2019
02.07.2019
26.06.2019
26.06.2019
20.06.2019
20.06.2019
18.06.2019
18.06.2019
17.06.2019
17.06.2019
13.06.2019
27.05.2019
16.05.2019
03.05.2019
06.04.2019
26.02.2019
05.02.2019
04.02.2019
28.01.2019
07.01.2019
31.12.2018
05.12.2018
20.11.2018
19.11.2018
14.11.2018
13.11.2018
16.10.2018
15.10.2018
11.10.2018
11.10.2018
08.10.2018
08.10.2018
08.10.2018
08.10.2018
05.10.2018
05.10.2018
01.10.2018
19.09.2018
18.09.2018
13.09.2018
13.09.2018
12.09.2018
10.09.2018
19.06.2018
18.06.2018
22.05.2018
22.05.2018
16.05.2018
26.04.2018
04.04.2018
02.03.2018
01.03.2018
23.01.2018
05.01.2018
07.12.2017
28.11.2017
28.11.2017
27.11.2017
21.11.2017
08.11.2017
02.11.2017
02.11.2017
01.11.2017
01.11.2017
24.10.2017
02.10.2017
20.09.2017
20.09.2017
20.09.2017
15.09.2017
15.09.2017
03.09.2017
03.09.2017
03.09.2017
03.09.2017
31.07.2017
12.06.2017
07.06.2017
07.06.2017
11.05.2017
11.05.2017
25.04.2017
21.04.2017
06.04.2017
27.03.2017
20.03.2017
20.03.2017
15.03.2017
15.03.2017
15.03.2017
15.03.2017
10.03.2017
10.03.2017
08.03.2017
13.02.2017
01.02.2017
24.01.2017
24.01.2017
24.01.2017
20.01.2017
05.01.2017
05.01.2017
19.12.2016
09.12.2016
05.12.2016
05.12.2016
05.12.2016
29.11.2016
29.11.2016
25.11.2016
23.11.2016
23.11.2016
11.11.2016
27.10.2016
27.10.2016
21.10.2016
14.10.2016
10.10.2016
10.10.2016
10.10.2016
13.09.2016
21.07.2016
24.06.2016
19.06.2016
16.06.2016
08.06.2016
08.06.2016
07.06.2016
30.05.2016
20.05.2016
20.05.2016
20.05.2016
18.05.2016
18.05.2016
09.05.2016
06.05.2016
18.04.2016
18.04.2016
11.04.2016
16.02.2016
07.02.2016
01.02.2016
28.01.2016
26.01.2016
18.01.2016
18.01.2016
18.01.2016
18.12.2015
18.12.2015
17.12.2015
17.12.2015
17.12.2015
10.11.2015
04.11.2015
01.10.2015
01.10.2015
07.09.2015
20.08.2015
20.08.2015
07.08.2015
05.08.2015
24.07.2015
01.06.2015
01.06.2015
23.04.2015
21.04.2015
13.02.2015
09.02.2015
09.02.2015
09.02.2015
12.01.2015
17.12.2014
10.12.2014
09.10.2014
09.10.2014
06.10.2014
01.10.2014
01.10.2014
01.10.2014
30.09.2014
30.09.2014
30.09.2014
16.09.2014
11.09.2014
08.09.2014
27.08.2014
06.08.2014
17.07.2014
11.06.2014
16.05.2014
29.04.2014
23.04.2014
20.04.2014
07.04.2014
07.04.2014
03.04.2014
01.04.2014
21.03.2014
10.03.2014
21.01.2014
13.12.2013
27.11.2013

Tidligere høringsuttalelser

07.10.13   Høringssvar forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov
02.10.13   Høring - Sammen om mestring: Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne
01.10.13   Høring - forebygging, utredning og behandling av psykiske lidelser hos eldre
16.04.13   Høring - varslings- og lokaliseringsteknologi
16.04.13   Høring - forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner
08.04.13   Høring - stikkskadedirektivet
08.04.13   Høring - forskningsmeldingen
22.01.13   Høring - strafferettslige spørsmål ved alvorlige smittsomme sykdommer
16.01.13   Høring - tiltak mot ufrivillig deltid - endringer i arbeidsmiljøloven
16.01.13   Høring - pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet
04.01.13   Høring - Politikk for likestilling
03.01.13   Høring - pasient- og brukerrettighetsloven om bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi
19.12.12   Høring - endringer i psykisk helsevernloven
12.12.12   Høring - Nasjonal retningslinje for barselomsorgen
12.12.12   Høring - Åpenhet om lønn i lønnsstatistikker og opplysningsplikt
23.11.12   Høring - Forslag til nasjonal strategi på kreftområdet 2013 - 2017
13.11.12   Høring - Avvikling av godkjenningsordningen for sykehus
04.11.12   Høring - NOU-rapport 2011:11 Innovasjon i omsorg
03.09.12   Høring - Oppfølging av rapporten "Nasjonal plattform for ledelse i helseforetak"
06.06.12   NSF Innspill til stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet.
22.05.12   Høring - Tilskudd til pensjonistenes organisasjoner
22.03.12   Høring - Forslag om særlige regler for gjennomføring av psykisk helsevern i regionale sikkerhetsavdelinger, herunder i enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå
19.03.12   Høring - Revidert fastlegeforskrift - høringssvar fra NSF
15.03.12   Høring - Forslag t il endringer i helseforetaksloven
14.03.12   Høring - Folkehelseforskriften
29.02.12   Høring - Nasjonale faglige retningslinjer for utreding, behandling og oppfølging av psykoselidelser
21.02.12   Høring - Struktur for likestilling
20.02.12   Høring - Tydeliggjøring av rettigheter ved foreldrepermisjon
14.02.12   Høring - MSIS- og Tuberkuloseregisterforskriften
14.02.12   Arbeidslivsmeldinga flak arbeidsmiljø
25.01.12   Høring - Økt selvbestemmelse og rettsikkerhet for pasienter i psykisk helsevern
20.12.11   Høring - Nasjonal retningslinje for utredning og behandling av bipolar lidelse
11.12.11   Høring - Retningslinjer for hjemmefødsel
28.11.11   Høringsinnspill - Tiltak 39 termer og symboler i kurvesystemer
17.11.11    Høringssvar - forslag om navneendring av utdanningsprogrammet helse- og sosialfag 
17.11.11   Høringssvar - kryssløp Vg2 ambulansefag til Vg3 helsefagarbeiderfaget 
04.11.11    Høringsinnspill NOU-rapport 2011-11 Innovasjon i omsorg 
03.11.11    Høringsinnspill Krav til elektronisk meldingsutveksling 
13.10.11   Høringsinnspill Etablering av Nasjonal kjernejournal
07.10.11   Utkast til forskrift for nasjonalt register for hjerte- og karlidelser - Høringsinnspill
06.10.11    Høringssvar - samhandlingsreformen - forslag til forskriftsendringer og nye forskrifter som følge av Prop 91L (2010-2011) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
03.10.11   Innspill til Unio - høringssvar - Fagerbergutvalget
28.09.11   Høringssvar på rapport om seineffekter av kreftbehandling
03.09.11   Nei til rituell omskjæring
26.08.11   EU - Direktiv36_høringssvar August
18.08.11   Høringsuttalelse – Rapport om pasienters og pårørendes rolle i tilsynssaker
25.03.11    Høringssvar - forslag om endring i forskrift om utgifter til poliklinisk legehjelp - endringer i regelverk for innsatsstyrt finansiering og muligheter
23.03.11    Høring - endring av prioriteringsforskriften, Helsehjelp til personer som oppholder seg ulovlig i landet 
08.03.11   Høring - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig rus- og psykisk lidelse
15.02.11   EU - Direktiv36 - Høringssvar
04.02.11   NSFs innspill til NHOP 2011-2015 og forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og forslag
18.01.11    Høringssvar på veileder for kommunale friskvernssentraler 
13.01.11   Høring – Rapport om narkotika – Stoltenbergutvalget

Tidligere høringsuttalelser

07.10.13   Høringssvar forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov
02.10.13   Høring - Sammen om mestring: Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne
01.10.13   Høring - forebygging, utredning og behandling av psykiske lidelser hos eldre
16.04.13   Høring - varslings- og lokaliseringsteknologi
16.04.13   Høring - forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner
08.04.13   Høring - stikkskadedirektivet
08.04.13   Høring - forskningsmeldingen
22.01.13   Høring - strafferettslige spørsmål ved alvorlige smittsomme sykdommer
16.01.13   Høring - tiltak mot ufrivillig deltid - endringer i arbeidsmiljøloven
16.01.13   Høring - pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet
04.01.13   Høring - Politikk for likestilling
03.01.13   Høring - pasient- og brukerrettighetsloven om bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi
19.12.12   Høring - endringer i psykisk helsevernloven
12.12.12   Høring - Nasjonal retningslinje for barselomsorgen
12.12.12   Høring - Åpenhet om lønn i lønnsstatistikker og opplysningsplikt
23.11.12   Høring - Forslag til nasjonal strategi på kreftområdet 2013 - 2017
13.11.12   Høring - Avvikling av godkjenningsordningen for sykehus
04.11.12   Høring - NOU-rapport 2011:11 Innovasjon i omsorg
03.09.12   Høring - Oppfølging av rapporten "Nasjonal plattform for ledelse i helseforetak"
06.06.12   NSF Innspill til stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet.
22.05.12   Høring - Tilskudd til pensjonistenes organisasjoner
22.03.12   Høring - Forslag om særlige regler for gjennomføring av psykisk helsevern i regionale sikkerhetsavdelinger, herunder i enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå
19.03.12   Høring - Revidert fastlegeforskrift - høringssvar fra NSF
15.03.12   Høring - Forslag t il endringer i helseforetaksloven
14.03.12   Høring - Folkehelseforskriften
29.02.12   Høring - Nasjonale faglige retningslinjer for utreding, behandling og oppfølging av psykoselidelser
21.02.12   Høring - Struktur for likestilling
20.02.12   Høring - Tydeliggjøring av rettigheter ved foreldrepermisjon
14.02.12   Høring - MSIS- og Tuberkuloseregisterforskriften
14.02.12   Arbeidslivsmeldinga flak arbeidsmiljø
25.01.12   Høring - Økt selvbestemmelse og rettsikkerhet for pasienter i psykisk helsevern
20.12.11   Høring - Nasjonal retningslinje for utredning og behandling av bipolar lidelse
11.12.11   Høring - Retningslinjer for hjemmefødsel
28.11.11   Høringsinnspill - Tiltak 39 termer og symboler i kurvesystemer
17.11.11    Høringssvar - forslag om navneendring av utdanningsprogrammet helse- og sosialfag 
17.11.11   Høringssvar - kryssløp Vg2 ambulansefag til Vg3 helsefagarbeiderfaget 
04.11.11    Høringsinnspill NOU-rapport 2011-11 Innovasjon i omsorg 
03.11.11    Høringsinnspill Krav til elektronisk meldingsutveksling 
13.10.11   Høringsinnspill Etablering av Nasjonal kjernejournal
07.10.11   Utkast til forskrift for nasjonalt register for hjerte- og karlidelser - Høringsinnspill
06.10.11    Høringssvar - samhandlingsreformen - forslag til forskriftsendringer og nye forskrifter som følge av Prop 91L (2010-2011) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
03.10.11   Innspill til Unio - høringssvar - Fagerbergutvalget
28.09.11   Høringssvar på rapport om seineffekter av kreftbehandling
03.09.11   Nei til rituell omskjæring
26.08.11   EU - Direktiv36_høringssvar August
18.08.11   Høringsuttalelse – Rapport om pasienters og pårørendes rolle i tilsynssaker
25.03.11    Høringssvar - forslag om endring i forskrift om utgifter til poliklinisk legehjelp - endringer i regelverk for innsatsstyrt finansiering og muligheter
23.03.11    Høring - endring av prioriteringsforskriften, Helsehjelp til personer som oppholder seg ulovlig i landet 
08.03.11   Høring - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig rus- og psykisk lidelse
15.02.11   EU - Direktiv36 - Høringssvar
04.02.11   NSFs innspill til NHOP 2011-2015 og forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester og forslag
18.01.11    Høringssvar på veileder for kommunale friskvernssentraler 
13.01.11   Høring – Rapport om narkotika – Stoltenbergutvalget