NSF Students årsmøte

Hvert år i juni møtes sykepleierstudenter fra hele landet for å bestemme hva vi skal mene om sykepleierstudiet og studenters vilkår og rettigheter. Dette er altså det øverste studentorganet i Norsk Sykepleierforbund. Det betyr at alt NSF Student jobber for gjennom hele året, er det nettopp årsmøtet som bestemmer, altså deg som sykepleierstudent. Mellom årsmøtene er studentstyret vårt øverste organ.

Som mange vet er det mye som kunne vært bedre med dagens sykepleierutdanning. Måten både eksamen og praksis er lagt opp på, kan virke lite relevant, og etter endt utdanning er det mange som blir vurdert etter hvor du har studert, når du søker jobb.

Det er med andre ord store sprik i hvordan en sykepleier utdannes. Derfor er det viktig at du bruker din stemme, som en ekspert på å være sykepleierstudent, til å endre dette. Det kan du gjøre, ved å delta på NSF Students årsmøte!

Her samles det representanter fra alle skolene i Norge som tilbyr sykepleierutdanning. Per 2022 er dette 35 skoler og campus. Antall representanter fra hver skole regnes ut fra hvor mange studenter som studerer ved hvert studiested.

Årsmøtet skal:

  • Velge ny studentledelse og nytt studentstyre.
  • Sende en bestilling til det nyvalgte studentstyret, med nettopp hva dere som sykepleierstudenter mener er viktige for dere.
  • Bidra aktivt til forhold i sykepleierstudentenes faglige vekst, lønns- og arbeids sosiale vilkår og identitet til sykepleierfaget.
  • Bidra til å kvalitetssikre utdanningen.
  • Arbeide for å utvikle NSF Student som organisasjon for sykepleierstudentene, lokalt og nasjonalt.

Det er dette studentstyret skal jobbe med i perioden frem til neste årsmøtet. Meningene deres kommer frem i Vår politikk - Studentpolitisk Plattform. Dette er politikken til NSF Student, og det dere som sykepleierstudenter mener er det viktigste NSF Student jobber for og med. Årsmøtet bestemmer også prioriteringer og spesifikke handlinger dere mener studentstyret skal jobbe med.

Hva skjer på årsmøtet?

Årsmøtet avholdes i løpet av en langhelg i juni, og består av en god kombinasjon av møtevirksomhet og sosialt program.

Nytt av året er at studentstyret har vedtatt at det under årsmøtet skal legges til rette for å delta i Pride-paraden. Det vil derfor arrangeres buss tur/retur Oslo Sentrum for å delta på årets parade. Det vil bli saksbehandling både før og etter paraden, så det er ikke tilgang til å bli igjen i Oslo etter paraden for de som deltar åp årsmøtet.

Under saksbehandlingen på årsmøtet diskuteres saker som har betydning for sykepleierstudenter, for eksempel praksis og undervisnings former. Hvilke saker som behandles varierer fra år til år. Under denne delen kan årsmøte vedta ny politikk i Studentpolitisk plattform, stille seg bak politiske uttalelser og diskutere saker som opptar sykepleierstudenter.

Ved at du deltar på årsmøtet, kan du være med på å bestemme fremtidens sykepleierutdanning. Nasjonal eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi for eksempel, ville kanskje ikke eksistert uten at NSF Student bestemte!

Som delegat fra din skole har du stemmerett i alle saker og du kan dermed være med å bestemme fremtidens sykepleierutdanning, nettopp fordi du er ekspert på å være sykepleierstudent!

I tillegg velges det ny studentleder og studentnestleder for det kommende året, sammen med et nytt studentstyre bestående av åtte personer.

Årsmøtet er også sosialt!

Normalt arrangeres en festmiddag lørdag, som er en staselig begivenhet. I tillegg legges det opp til aktiviteter, kurs, workshops og liknende, slik at alle deltakerne har anledning til å bli kjent med andre sykepleierstudenter fra hele landet.

Dersom det blir et digitalt årsmøte vil det være lagt opp til mye gøy og sosialt i tillegg til møtevirksomhet!

Hvordan deltar jeg på årsmøtet?

For å delta på årsmøtet må du være valgt som skoledelegat, fylkesrepresentant eller sitte i NSFs studentstyre.

Skoledelegatene velges av og blant studentmedlemmene ved det enkelte studiested.

Fylkesrepresentanter velges fra hvert fylke, også blant studentmedlemmene ved det fylke. For å være med på årsmøte må du først stille, det må du gjøre innen 31. mars 2023.

For å melde deg logg inn på "mine sider", her ser du tydelig hvordan du melder deg!

For å stemme på de kandidatene du ønsker skal representere deg, ditt studiested og ditt fylke, sjekk https://www.nsf.no/nsf-student den 2. mai 2023.

Still til valg på årsmøtet

Årsmøtet skal også velge leder, nestleder og studentstyre for 2023-2024. I tillegg skal det velges fem medlemmer til NSF Students nominasjonskomité.

Å sitte i sentrale verv gir mulighet til å bli hørt på et høyt politisk nivå. Dere får god oversikt over sykepleierutdanningen i Norge og hvordan den drives. Det er enklere å bli hørt! I tillegg gir det deg mulighet til personlig utvikling!

Dere blir utfordret på flere områder og blir virkelig et talerør for sykepleierstudentene. Tidligere studentstyremedlemmer har sagt du vokser som menneske, du blir tryggere på deg selv og får erfaring du ikke får noe annet sted. Det er lærerikt, utfordrende, sosialt, innholdsrikt og skaper et stort samhold! Du blir kjent med engasjerte, aktive og dyktige medstudenter fra hele landet. Studentstyret jobber for sykepleierstudenters rettigheter, sykepleierutdanningen og for at vi skal ha kvalitet i praksis!

Praktisk informasjon

Alt av reise, opphold og mat dekkes av NSF Student. Du skal ikke belastes økonomisk for å tale på vegne av sykepleierstudentene fra din skole eller ditt fylke. Dere får nærmere beskjed om reise og opphold, når det avgjøres om det blir et fysisk eller digitalt årsmøte.

I nyhetssaken under kan du lese mer om hvordan du kan stille til valg og om de ulike rollene.

Nyheter

Vi vil høre fra deg!

Hvis du ikke ønsker verv, men allikevel sitter på gode ideer på hva NSF Student bør inkludere i sin politikk eller jobbe med, ønsker vi gjerne å høre fra deg!

Ønsker du mer informasjon kan du kontakte oss på telefon
994 02409 eller per mail.