Vi representerer fremdeles 9/10 sykepleierstudenter!

Verveteamet 2021

Bilde av NSFs verveteam 2021

Hvert år drar det en gjeng med mennesker fra Norsk Sykepleierforbund rundt til alle landets universitet og høyskoler som tilbyr sykepleierutdanning for å bygge organisasjonen med fremtidens sykepleiere. Som alt annet ble også verveperioden til annerledes.

Flere av besøkene vi hadde ble gjennomført digitalt, og det er spesielt å prate foran en skjerm hvor det er flere hundre deltakere uten å kunne se disse. Men vi kunne også møte mange fysisk i år til vår store glede!

Studentleder Edel under et digitalt vervebesøk 2021
Studentleder Edel holder frem håndboken for sykepleierstudenter - laget av sykepleierstudenter og for sykepleierstudenter!

Utrolig nok gikk det over all forventning og vi kan med stolthet si at NSF Student fortsatt representerer 9 av 10 sykepleierstudenter! Tusen takk for at du er en del av dette fellesskapet.

Vervebesøk 2021
Ellinor (t.v), Kent og Daniel (t.h.) står på stand ved Lovisenberg Diakonale Høgskole under ett av vervebesøkene.

Opptakstall

13.370 søkte seg til sykepleien i år og 8000 fikk tilbud om studieplass!

I forbindelse med koronapandemien er det flere som har fått øynene opp for sykepleierne, og det kan tenkes at det har vært med på å det høye antallet søkere - nettopp fordi sykepleierne har sikret jobb selv om man står midt i en pandemi.

Verveteamet 2021
NSFs verveteam 2021.

Nok et år vil 9 av 10 nye sykepleierstudenter bli medlem av Norsk Sykepleierforbund. Dette er viktig for deg som studentmedlem, og det er viktig for organisasjonen i sin helhet. Sammen er vi sterke! Ved å klikke videre, kan du lese mer.

Under ser du en lenke til vår informasjonsside. Blar du deg litt ned ser du 10 gode grunner til at du bør være medlem!