Studentstyret

Ansvar og arbeidsoppgaver

NSF Student har et eget styre som velges hvert årsmøte. I styret sitter det fem styremedlemmer og tre rangerte varamedlemmer. I tillegg til studentleder og studentnestleder. De møtes 6-7 ganger i året på studentstyremøter. Dette er også honorerte møter, som betyr at de får en sum basert på lengden av møtetiden.

Studentstyret skal hele året jobbe med det årsmøtet bestemte for å forbedre både sykepleierutdanningen, men også studiehverdagen til sykepleierstudenter. I tillegg til andre relevante saker. Hva de skal jobbe med er det dere som bestemmer. Studentstyret får også innspill fra andre tillitsvalgte gjennom året, om hva som er viktig for sykepleierstudentene i landet.

Valg og virketid

Studentstyret velges på NSF Students årsmøte som arrangeres i juni hvert år. De sitter med sitt verv fra de blir valgt på årsmøtet til nytt styre velges.

Alle studentmedlemmer kan stille til valg for å sitte i studentstyret. Det eneste som kreves er at du er sykepleierstudent og har lyst å jobbe for en endring til det bedre for dine medstudenter.

Årets studentstyret består av følgende medlemmer:

 • Edel Marlèn Taraldsen
  Sykepleier, Utdannet ved UIT Hammerfest
  Send e-post
  Telefon: 924 99 051

  Ansvarsområder:
  Medlem av forbundsstyret i NSF
  Arbeidsgruppen om mangfold
  Kommunikasjonsgruppen
  Internasjonalt arbeid
 • Sigrid Husøy Larsen
  Sykepleier, Utdannet ved UIT Tromsø
  Send e-post
  Telefon: 908 37 306

  Ansvarsområder:
  Ansvarlig for tillitsvalgte i NSF Student
  Arbeidsgruppen for engasjerte i NSF Student
  Arbeidsgruppen for praksis
  Arbeidsgruppen for politisk plattform
 • Daniel Tørresvoll Stabu
  Sykepleierstudent, studerer ved Lovisenberg Diakonale Høgskole
  Send e-post
  Telefon: 938 50 801

  Arbeidsgrupper:
  Arbeidsgruppen for mangfold
  Arbeidsgruppen for engasjerte
  Ansvarsfylke:
  Oslo

  Ellinor Elvrum Evensen
  Sykepleierstudent, studerer ved NTNU Trondheim
  Send e-post
  Telefon: 417 29 986

  Arbeidsgrupper:
  Arbeidsgruppen for kommunikasjon
  Arbeidsgruppen for politisk plattform
  Ansvarsfylke:
  Trøndelag

  Ida Charlotte Brox-Pedersen
  Sykepleierstudent, studerer ved UIT Narvik
  Send e-post
  Telefon: 455 14 407

  Arbeidsgrupper:
  Arbeidsgruppen for mangfold
  Arbeidsgruppen for praksis
  Ansvarsfylker:
  Nordland, Troms og Finnmark

  Jakob Hummelsund Grung
  Sykepleierstudent, studerer ved Universitetet i Stavanger
  Send - epost
  Telefon: 481 38 740

  Arbeidsgrupper:
  Arbeidsgruppen for praksis
  Arbeidsgruppen for politisk plattform
  Ansvarsfylke:
  Rogaland, Møre og Romsdal

  Regine Starup
  Sykepleierstudent, studerer ved USN Vestfold
  Send e-post

  Telefon: 902 45 198

  Arbeidsgrupper:
  Arbeidsgruppen for mangfold
  Arbeidsgruppen for kommunikasjon
  Ansvarsfylker:
  Vestfold og Telemark

 • 1. varamedlem

  Anne Kløve Humlestøl
  Sykepleierstudent, studerer ved Lovisenberg Diakonale Høgskole
  Send e-post
  Telefon: 412 25 006

  Arbeidsgrupper:
  Arbeidsgruppen for praksis
  Internasjonalt arbeid
  Ansvarsfylke:
  Viken

  2. varamedlem

  Jon Sverre Langaker
  Sykepleier, utdannet ved NTNU Gjøvik
  Send e-post
  Telefon: 478 79 561

  Arbeidsgrupper:
  Arbeidsgruppen for praksis
  Arbeidsgruppen for kommunikasjon
  Internasjonalt arbeid

  Ansvarsfylker:
  Innlandet

  3. varamedlem

  Benedicte Henriksen
  Sykepleierstudent, studerer ved Universitetet i Stavanger
  Send e-post
  Telefon: 467 89 790

  Arbeidsgrupper:
  Arbeidsgruppen for engasjerte
  Internasjonalt arbeid
  Ansvarsfylker:
  Vestland og Agder

Logg inn og se nøyaktig hva styret jobber med

Du kan også se hva studentstyret for perioden 2020/2021 jobbet med ved å logge inn. Hva årets nyvalgte styret for perioden 2021/2022 jobber med kommer snart!