Studentstyret

Ansvar og arbeidsoppgaver

NSF Student har et eget styre som velges hvert årsmøte. I styret sitter det fem styremedlemmer og tre rangerte varamedlemmer. I tillegg til studentleder og studentnestleder. De møtes 6-7 ganger i året på studentstyremøter. Dette er også honorerte møter, som betyr at de får en sum basert på lengden av møtetiden.

Studentstyret skal hele året jobbe med det årsmøtet bestemte for å forbedre både sykepleierutdanningen, men også studiehverdagen til sykepleierstudenter. I tillegg til andre relevante saker. Hva de skal jobbe med er det dere som bestemmer. Studentstyret får også innspill fra andre tillitsvalgte gjennom året, om hva som er viktig for sykepleierstudentene i landet.

<br><br>

Valg og virketid

Studentstyret velges på NSF Students årsmøte som arrangeres i juni hvert år. De sitter med sitt verv fra de blir valgt på årsmøtet til nytt styre velges.

Alle studentmedlemmer kan stille til valg for å sitte i studentstyret. Det eneste som kreves er at du er sykepleierstudent og har lyst å jobbe for en endring til det bedre for dine medstudenter.

Årets studentstyret består av følgende medlemmer:

 • Studentleder

  Daniel Tørresvoll Stabu
  Sykepleierstudent, studerer ved Lovisenberg Diakonale Høgskole
  Send e-post
  Telefon: 938 50 801

  Ansvarsområder:
  Medlem av forbundsstyret i NSF
  Arbeidsgruppe: Praksispolitisk og Utdanningspolitisk
 • Studentnestleder

  Kristoffer Andreas Haugen
  Sykepleierstudent, studerer ved Universitetet i Stavanger
  Send e-post
  Telefon: 451 14 161

  Ansvarsområder:
  Ansvarlig for tillitsvalgte i NSF Student
  Arbeidsgruppe: Helsepolitisk og Engasjertgruppa
 • Studentstyremedlem

  Desirée Wennerlund
  Sykepleier, studert ved Universitetet i Stavanger
  Send e-post
  Telefon: 952 09 587

  Arbeidsgrupper: Engasjertgruppa

  Ansvarsfylke: Rogaland, Agder

  Deniz Ghaffari
  Sykepleierstudent, studerer ved HVL Førde
  Send e-post
  Telefon: 907 09 696

  Arbeidsgrupper: Praksispolitisk

  Ansvarsfylke: Vestland, Innlandet

  Maria Knudsen
  Sykepleierstudent, studerer ved HVL Bergen
  Send e-post
  Telefon: 938 48 943

  Arbeidsgrupper: Utdanningspolitisk
  Ansvarsfylker: Oslo

  Edvard Forbord Platou
  Sykepleierstudent, studerer ved Nord Universitet Namsos
  Send - epost
  Telefon: 473 99 556

  Arbeidsgrupper: Engasjertgruppa
  Ansvarsfylke: Trøndelag

  Martine Kjenslie Lund
  Sykepleierstudent, studerer ved OsloMet Kjeller
  Send e-post

  Telefon: 482 02 221

  Arbeidsgrupper:
  Utdanningspolitisk

  Ansvarsfylker: Møre og Romsdal, Viken

 • Varamedlemmer

  1. varamedlem

  Henriette Brenna
  Sykepleierstudent, studerer ved UiT Tromsø
  Send e-post
  Telefon: 942 52 541

  Arbeidsgrupper: HelsepolitiskAnsvarsfylke: Troms og Finnmark

  2. varamedlem

  Maya Sandnes Denstad
  Sykepleierstudent, studerer ved UiT Narvik
  Send e-post
  Telefon: 406 08 009

  Arbeidsgrupper: Praksispolitisk

  Ansvarsfylker: Nordland

  3. varamedlem

  Jakob Hummelsund Grung
  Sykepleier, studert ved Universitetet i Stavanger
  Send e-post
  Telefon: 481 38 740

  Arbeidsgrupper: Helsepolitisk
  Ansvarsfylker: Vestfold og Telemark