NSF Students årsmøte

50 Sykepleierstudenter som vinker

Hvert år i juni møtes sykepleierstudenter fra hele landet for å bestemme hva vi skal mene om sykepleierstudiet og studenters vilkår og rettigheter. Dette er altså det øverste studentorganet i Norsk Sykepleierforbund. Det betyr at alt NSF Student jobber for gjennom hele året, er det nettopp årsmøtet som bestemmer, altså deg som sykepleierstudent. Mellom årsmøtene er studentstyret vårt øverste organ.

Som mange vet er det mye som kunne vært bedre med dagens sykepleierutdanning. Måten både eksamen og praksis er lagt opp på, kan virke lite relevant, og etter endt utdanning er det mange som blir vurdert etter hvor du har studert, når du søker jobb.

Det er med andre ord store sprik i hvordan en sykepleier utdannes. Derfor er det viktig at du bruker din stemme, som en ekspert på å være sykepleierstudent, til å endre dette. Det kan du gjøre, ved å delta på NSF Students årsmøte!

Her samles det representanter fra alle skolene i Norge som tilbyr sykepleierutdanning. Per 2021 er dette 35 skoler og campus. Antall representanter fra hver skole regnes ut fra hvor mange studenter som studerer ved hvert studiested.

Årsmøtet skal:

  • Velge ny studentledelse og nytt studentstyre.
  • Sende en bestilling til det nyvalgte studentstyret, med nettopp hva dere som sykepleierstudenter mener er viktige for dere.
  • Bidra aktivt til forhold i sykepleierstudentenes faglige vekst, lønns- og arbeids sosiale vilkår og identitet til sykepleierfaget.
  • Bidra til å kvalitetssikre utdanningen.
  • Arbeide for å utvikle NSF Student som organisasjon for sykepleierstudentene, lokalt og nasjonalt.

Det er dette studentstyret skal jobbe med i perioden frem til neste årsmøtet. Meningene deres kommer frem i Studentpolitisk Plattform. Dette er politikken til NSF Student, og det dere som sykepleierstudenter mener er det viktigste NSF Student jobber for og med. Årsmøtet bestemmer også innsatsområder. Dette er prioriteringer og spesifikke handlinger dere mener studentstyret skal jobbe med.

Hva skjer på årsmøtet?

Årsmøtet avholdes i løpet av en langhelg i juni, og består av en god kombinasjon av møtevirksomhet og sosialt program.

Under saksbehandlingen på årsmøtet diskuteres saker som har betydning for sykepleierstudenter, for eksempel praksis og undervisnings former. Hvilke saker som behandles varierer fra år til år. Under denne delen kan årsmøte vedta ny politikk i Studentpolitisk plattform, stille seg bak politiske uttalelser og diskutere saker som opptar sykepleierstudenter.

Ved at du deltar på årsmøtet, kan du være med på å bestemme fremtidens sykepleierutdanning. Nasjonal eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi for eksempel, ville kanskje ikke eksistert uten at NSF Student bestemte!

Som delegat fra din skole har du stemmerett i alle saker og du kan dermed være med å bestemme fremtidens sykepleierutdanning, nettopp fordi du er ekspert på å være sykepleierstudent!

I tillegg velges det ny studentleder og studentnestleder for det kommende året, sammen med et nytt studentstyre bestående av åtte personer.

Årsmøtet er også sosialt!
Normalt arrangeres en festmiddag lørdag, som er en staselig begivenhet. I tillegg legges det opp til aktiviteter, kurs, workshops og liknende, slik at alle deltakerne har anledning til å bli kjent med andre sykepleierstudenter fra hele landet.

Dersom det blir et digitalt årsmøte vil det være lagt opp til mye gøy og sosialt i tillegg til møtevirksomhet!

Alt avreise, opphold og mat dekkes av NSF Student. Du skal ikke belastes økonomisk for å tale på vegne av sykepleierstudentene fra din skole eller ditt fylke. Dere får nærmere beskjed om reise og opphold, når det avgjøres om det blir et fysisk eller digitalt årsmøte.

Hvordan deltar jeg på årsmøtet?

For å delta på årsmøtet må du være valgt som skoledelegat, fylkesrepresentant eller sitte i NSFs studentstyre.

Skoledelegatene velges av og blant studentmedlemmene ved det enkelte studiested.

Fylkesrepresentanter velges fra hvert fylke, også blant studentmedlemmene ved det fylke. For å være med på årsmøte må du først stille, det må du gjøre innen 31. mars 2021.

For å stemme på de kandidatene du ønsker skal representere deg, ditt studiested og ditt fylke, sjekk https://www.nsf.no/nsf-student den 3. mai 2021.

I nyhetssaken under kan du lese mer om hvordan du kan stille til valg og om de ulike rollene.

Nyheter

Vi vil høre fra deg!

Hvis du ikke ønsker verv, men allikevel sitter på gode ideer på hva NSF Student bør inkludere i sin politikk eller jobbe med, ønsker vi gjerne å høre fra deg!

Ønsker du mer informasjon kan du kontakte oss på telefon
994 02409 eller per mail.