Avtale med KS om utvidet overtid mot ekstra kompensasjon

Lill Sverresdatter Larsen

Lill Sverresdatter Larsen understreker at frivillige løsninger alltid gir de beste resultatene og er opptatt av at sykepleiernes arbeidshelse i en krevende situasjon.

– Nå er det viktig at denne avtalen legger frivillighet til grunn. Sykepleiere og lederne må ha tid til restitusjon hvis de skal bevare sin egen helse oppe i det de står i. Hensynet til de ansattes helse har vært førende for oss, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund (NSF).

– Dette er ikke den avtalen vi ønsket oss, men vi møtte et KS som ikke var villig til å finne en løsning langs det sporet vi ønsket. Når vi likevel valgte å inngå avtalen er det fordi vi vet at våre medlemmer må jobbe ekstra gjennom julen og på nyåret uansett. Da var det et dårligere alternativ at våre medlemmer skulle være de eneste som ikke ble kompensert ekstra for denne belastningen, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

NSF har over lengre tid arbeidet for å få på plass en avtale om ekstra kompensasjon for sykepleiere i kommunene som frivillig påtar seg utvidet arbeidstid.

– Sykepleierkompetansen er mangelvare og den kompetansen arbeidsgivere etterspør mer enn noen annen. Vi har gode erfaringer med avtaler i helseforetakene om utvidelse av alminnelig arbeidstid basert på frivillighet. Disse avtalene vet vi utløser arbeidskraft. Våre medlemmer i kommunene står i en situasjon med svært stor arbeidsbelastning, kommunene preges av høyt sykefravær og utslitte sykepleiere. Derfor reagerte vi på at KS ikke var villig til å diskutere en tilsvarende løsning for kommunesektoren, sier Lill Sverresdatter Larsen.

Hun presiserer at NSF hele tiden har vært villig til å løse kommunenes utfordringer knyttet til bemanning under den pågående koronapandemien.

– Det kom en forbedret tekst fra KS som betoner frivillighet i større grad. Dette gjorde det mulig for oss å likevel tilslutte oss avtalen sammen med de øvrige forbundene i LO, Unio, YS og Akademikerne. Fra Sykepleierforbundets side har vi klare forventninger til at KS og kommunene opptrer ryddig og ikke misbruker denne avtalen. Vi kommer til å følge nøye med på at frivilligheten som fremheves i avtaleteksten blir en realitet, slik at våre medlemmer ikke blir presset til overtidsarbeid.

– Våre medlemmers helse og velferd er prioritet nummer en for oss, og i denne situasjonen valgte vi å skrive under slik at de i hvert fall får en kompensasjon for den ekstra jobbingen som nå venter. Men vi forventer at KS tar sykepleiermangelen på større alvor og at de forstår at frivillighet er veien å gå. Der har de noe å lære av helseforetakene, og de har et ansvar for å sikre kommunene nok sykepleiere.