Avtale om utvidet arbeidstid i forbindelse med sommerferieavvikling

Avtalen er basert på frivillighet for den enkelte sykepleier og gir rett til ekstra godtgjøring. For 2024 er minimum godtgjøring 800 kr/time for sykepleiere og 870 kr/time for spesialsykepleiere, jordmødre og helsesykepleiere. 

Arbeidsgivere som ønsker å inngå sommeravtale kan sende søknad til forhandlingsavdelingen@nsf.no

Følgende informasjon må fremgå av søknaden:

  • Hvilken virksomhet (kommune/sykehus) som ønsker avtalen
  • Perioden avtalen skal gjelde for (fra-til)
  • Hvem som skal underskrive avtalen på vegne av arbeidsgiver
  • Tillitsvalgtes medvirkning og syn på søknad om sommeravtale