Ja til heltid, men hvor er virkemidlene, Støre?

Jonas Gahr Støre og Lill Sverresdatter Larsen

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre og forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen (avbildet i november 2019)

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre uttalte til Dagbladet at Arbeiderpartiet ønsker å styrke retten til hel stilling. Det er Norsk Sykepleierforbund (NSF) glade for. Retten til hel stilling er en viktig sak for NSF, og en av de viktigste sakene vi har spilt inn til partienes programarbeider. Vi håper at Arbeiderpartiet, og andre, ikke bare vedtar et ønskemål om heltid, men også legger inn virkemidler for å nå målet.

- Heltid gir bedre tjenester og med kritisk mangel på kompetent arbeidskraft trenger vi å mobilisere ressursene vi har. Vi trenger mer enn gode intensjoner for å gjøre heltid til en realitet for flere. Loven inneholder allerede en plikt for arbeidsgiver til å snakke med sine ansatte, men det vi erfarer fra en nylig avsagt dom om dette spørsmålet, så har det ingen konsekvens å la det være, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

-Nok en lovfestet prat er ikke det verktøyet som skal til for å endre fastlåste strukturer og holdninger vi ser i helsevesenet. I stedet trenger vi å stryke deltidsansattes fortrinnsrett slik at de deltidsansatte får det verktøyet de trenger. Slik får også arbeidsgivere nødvendig motivasjon til å organisere arbeidet rundt heltid i stedet for deltid som stadig er utbredt i helsesektoren. Skal heltid bli en realitet må det også på plass virkemidler i form av krav om tilstrekkelig bemanning, slik at det gis rom for å lage turnuser med hele stillinger og som helsearbeidere klarer å arbeide i over tid, sier hun.