– Støtte til de saksøkte sykepleierne

– Vi takker dere for at dere står fremst i kampen for rett til heltid. Dere har 122.000 NSF-medlemmer i ryggen, var den klare meldingen fra forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Rettssaken kom til etter at fire spesialsykepleiere stilte krav om fortrinnsrett til en ledig stilling ved nyfødtintensiven ved Sykehuset Østfold i april 2019. Sykehuset avslo kravet. Sykepleierne brakte saken inn for Tvisteløsningsnemnda som i fjor ga sykepleierne medhold i at de hadde fortrinnsrett. Ledelsen ved Sykehuset Østfold nekter å rette seg etter vedtaket og har i stedet saksøkt sine egne sykepleiere.

 – Det føles surrealistisk og svært tøft og krevende å bli saksøkt av arbeidsgiver. Det eneste vi har gjort, er å bruke de rettighetene som finnes i norsk lovverk for å få en stilling som sikrer økonomisk trygghet nå og i fremtiden, sier Ann-Christin Skrøder på vegne av alle de saksøkte sykepleierne.

Rettssaken starter 15. september.