E-læring om arbeidsmiljøarbeid

Arbeidsmiljø

Screenshot fra e-læringsprogrammet.

E-læringen om arbeidsmiljø skal gjøre tillitsvalgte tryggere i samarbeidet med ledere og vernetjeneste om det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet.

Hvorfor er det viktig?

Et godt arbeidsmiljø er lønnsomt! Ikke bare fordi det påvirker de ansattes helse, men også fordi det påvirker jobbengasjement og lønnsomhet i virksomheten.

– Denne e-læringen handler om nettopp det – om hvorfor det er viktig å jobbe med arbeidsmiljøet, hva en skal jobbe med i arbeidsmiljøet, og hvordan en kan gjøre det, sier Aud Jorunn Hovland fra Norsk Sykepleierforbund. Hovland har deltatt i arbeidsgruppen som har utviklet e-læringen som nå er tilgjengelig for alle interesserte.

– Vi kommer til å ta kurset inn som del av det kursopplegget vi tilbyr våre tillitsvalgte, for eksempel ved at vi ber dem gjennomføre e-læringsopplegget før de deltar på kurs hos oss, fortsetter Hovland. E-læringen kan også passe for verneombud, ledere og HMS-ansatte.

Kunnskapsbasert

– Å skape et godt arbeidsmiljø er bra for den enkelte, for virksomheten og for samfunnet som helhet. Da er det viktig å jobbe kunnskapsbasert, og her spiller tillitsvalgte en viktig rolle, sier seksjonsleder Monica Varem Pettersen i Arbeidstilsynet. Det å kombinere forskningsbasert kunnskap med den erfaringen og kunnskapen om egen arbeidsplass som tillitsvalgte kan bringe inn i samarbeidet, er gull verdt!

E-læringen finner du her – klikk på «Kurs uten innlogging»