Hva skal til for å beholde sykepleierne?

Debatt om sykepleiermangel

Skjermdump fra YouTube

For å svare på dette og andre spørsmål om sykepleiermangelen i kommunene, hadde de invitert flere sentrale aktører innen Helse-Norge:

Karl Kristian Bekeng (Ap), statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Tone Wilhelmsen Trøen (H), leder i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i NSF, Marit Roxrud Leinhardt, avdelingsdirektør i KS og Øyvind Jørgensen, virksomhetsleder ved Ammerudhjemmet.

Debatten forgikk i Oslo.

Sykepleien viste til sin egen undersøkelse fra i sommer der de har spurte sykepleierne om de hadde vurdert å slutte eller bytte arbeidsplass der 7 av 10 av de som svarte sa at det hadde de. På oppfølgingsspørsmålet om hvorfor, svarte sykepleierne at bemanningen er for lav og lønna for dårlig. Derfor var også lønn ett av temaene som ble diskutert i debatten.

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen viste blant annet til diskusjonen som går nå om de høye lederlønningene i helsesektoren om at «det koster å rekruttere og å beholde de kloke hodene i sektoren.»

– Jeg elsker denne argumentasjonen, for dette gjelder definitivt også for sykepleierne. Det er jo noen kommuner som allerede følger dette prinsippet, blant annet i Lebesby kommune i Finnmark, sa Sverresdatter Larsen.

Sykepleiere i Lebesby kommune får nemlig en bonus på 100 000 kroner hvert tredje år for å sikre bemanning og sykepleiere i hele stillinger.

Panelet diskuterte også hvordan det kan jobbes smart for å sikre flere faste stillinger. Statssekretær Karl Kristian Bekeng mener det må lages løsninger og turnusordninger som sikrer faste stillinger.

– Vi jobber blant annet med å se på om vi kan ha stillinger som er delt mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten, sa Bekeng.

Oppgavedeling

Debattantene kom også inn på at sykepleierne gjør oppgaver som andre kunne ha gjort, eksempler som ble løftet opp var å vaske og hugge ved.

– Vi er blitt mer oppmerksom på at sykepleierne ikke skal hugge ved og gjøre andre ting, og dette er veldig viktig for at vi skal kunne bruke ressursene på riktig måte, sa Marit Roxrud Leinhardt i KS.

Lill Sverresdatter Larsen mener at oppgavedeling ikke er et tiltak for effektivisering eller å spare penger for arbeidsgiver, men for pasientens beste.

– Vi må bruke kompetansen til leger, helsefagarbeidere, sykepleiere og andre på best mulig måte. For det er fortsatt slik at sykepleiere på norske sykehus blir satt til å brette tøy og vaske senger.

Dette er ikke en sykepleieroppgave, og strengt tatt heller ikke en helsefagarbeiders oppgave. Vi trenger støttepersonell til dette, sa forbundslederen.