Klare råd til korona-kommisjonen

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen

- Våre medlemsundersøkelser viser at en større andel sykepleiere vurderer å si opp jobben sin i etterkant av dette – til tross for applaus, økt yrkesstolthet og økt teamarbeid.

Det var budskapet fra forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen og Norsk Sykepleierforbund til korona-kommisjonen i dag.

Kommisjonen hadde invitert oss sammen med flere andre aktører for å komme med innspill til arbeidet. Også Legeforeningen, Fagforbundet, Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere, Utdanningsforbundet, Politiets fellesforbund, LO, NHO og Virke møtte. Fagsjef Kari Bugge i Sykepleierforbundet var til stede for å svare på oppfølgingsspørsmål fra kommisjonen.

Våre innspill inneholdt blant annet en oversikt over hvilke problemområder korona-pandemien har avdekket, som dermed er viktige forbedringsområder.

- Vi ønsker å komme tilbake med skriftlige innspill. I tillegg har vi bestilt en større forskningsrapport om sykepleiernes, spesialsykepleiernes og jordmødrenes erfaringer fra pandemien. Denne vil foreligge i løpet av høsten og vi vil gjerne få presentere resultatene for dere.

Men allerede nå fikk kommisjonen med seg noen klare meldinger fra NSF på veien:

- Vi har sett alvorlige svakheter knyttet til smittevernutstyr og kompetanse og rutiner på smittevern. Vi erfarer alvorlige svakheter knyttet til sykepleier- og spesialsykepleiermangel som forverres for hvert år. Sykehjem og hjemmetjenester er grunnmuren i helsesystemet. Det er her flertallet av syke pasienter har vært, og de fleste dødsfallene har skjedd. Det er også her sykepleiermangelen er størst.

Her kan du lese innspillet i sin helhet.