Lovnader fra statsministeren til sykepleierkongressen

Lill Sverresdatter Larsen og Jonas Gahr Støre på Sykepleierkongressen

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen og statsminister Jonas Gahr Støre på scenen på Sykepleierkongressen 2021 Foto: Kristin Henriksen

Helsepersonellkommisjon som løsning

Støre hadde flere godord til sykepleierne i salen. De ble omtalt som selve ryggraden i helsevesenet, og Støre takket landets sykepleiere på vegne av hele Norge for jobben de gjør, særlig nå under pandemien. Det har vært ekstra tøffe år, og mange har fått nok.

- Jeg forstår bemanningskrisen dere står i. Derfor har vi opprettet en helsepersonellkommisjon. Den skal se på hvordan vi rekrutterer - men ikke minst beholder sykepleierne. Vi må få de som har forsvunnet til å finne veien tilbake til yrket. Helsepersonellkommisjonen skal blant annet se på lønn, arbeidsvilkår og hvordan vi kan tilby hele faste stillinger.

Tilbake som statsminister

Da Jonas Gahr Støre gikk på som helseminister i september 2012, var hans første oppdrag å besøke sykepleierkongressen til NSF. Det gjorde inntrykk, og han var glad for å være tilbake i rollen som landets statsminister. Støre-regjeringen er nå 7 uker, og har en klar linje for helsetjenestene.

- Den nye regjeringen jobber for et sterkt offentlig helsevesen, hvor du får like god behandling - uavhengig av størrelsen på lommeboken din. Privatisering av velferdsgoder er en farlig retning som vi vil motvirke.

Han mente at om det offentlige skal fortsette å være folks førstevalg, så må beslutningstakerne ta et ekstra ansvar for å investere nok i fellesskapet. Regjeringen er slik sett forpliktet til å gi tilstrekkelig ressurser til kompetanse, utstyr og sørge for at det er nok folk i Helse-Norge, avsluttet Støre