Det malawiske sykepleierforbundet tar grep for miljø og helse

Et medlem av det malawiske sykepleierforbundet i sykepleieruniform som holder en plakat mot forsøpling med plast

Foto: (c) NONM, Lameck Kwalimba. Medlemmer av det malawiske sykepleierforbundet deltar i demonstrasjon på World Environment Day.

Syklonen Freddy tok nesten 700 liv i Malawi i mars i år, samtidig som den ødela tusenvis av hjem og flere helseklinikker. Ødelagte veier hindret også folk i å komme frem til helse- og omsorgstjenester. Det hindret også hjelpemannskap i å komme ut til de som var rammet. Dette skjedde samtidig med det verste kolerautbruddet i landets historie, og med et helsevesen fortsatt i knestående etter pandemien.

Mer nedbør, hetebølger og tørkeperioder har betydning for helsen. Det påvirker også folks mulighet til å drive jordbruk og holde husdyr, som de er avhengige av for å få mat på bordet. Ekstremvær bidrar også ofte til økt smittespredning.

Det malawiske sykepleierforbundet (NONM) har satt et fornyet søkelys på sammenhengen mellom klimaendringer og helse. Sammen med sine medlemmer har de tatt til gatene for å øke folks bevissthet om miljø- og helsekonsekvensene av for eksempel forsøpling og bruk av kull. NONM har også plantet et stort antall trær og støttet opp om initiativ der egne grønnsaker dyrkes på klinikker og sykehus.

NSF har samarbeidet med NONM i en årrekke. Målet er å bidra til utviklingen av en sterk malawisk sykepleierorganisasjon, som igjen kan bidra til en styrket helsesektor hvor alle får tilgang til helsetjenester av god kvalitet.