En lønn å leve av

Lønn

Lønn har også vært en viktig sak for medlemmene i det Rwandiske sykepleierforbundet – Rwanda Nurses and Midwives Union (RNMU). Siden 2016 har RNMU vunnet frem i viktige lønnskamper, og en gjennomsnittlig sykepleierlønn har som et resultat av det økt fra 250 dollar til 350 dollar i måneden.

Med støtte fra Norsk Sykepleierforbund har Rwanda Nurses and Midwives Union – RNMU – jobbet målrettet med å bedre både vilkårene og sikkerheten til sykepleiere og jordmødre i Rwanda. Slik bidrar RNMU til at flere sykepleiere og jordmødre blir i jobbene sine og at pasientenes helsetilbud og sikkerhet ivaretas.

Norsk Sykepleierforbund engasjerer seg også utenfor Norges grenser og har samarbeidet med RNMU siden 2013. Sammen arbeider vi for bedre lønns- og arbeidsvilkår for sykepleiere og jordmødre: Closing the gap.

Video file