Fra diplom til bachelorgrad

Utdanning

Sykepleiere er ryggraden i helsevesenet. For at befolkningen skal ha tilgang på gode helsetjenester trenger sykepleierne og jordmødrene kvalitet i utdanningen sin, og muligheten for å holde seg faglig oppdatert.

Med en stadig mer sammensatt sykdomsbyrde i samfunnet trenger sykepleiere utdanning av god kvalitet for å kunne forebygge, ivareta og håndtere kompliserte pasientforløp. Uten det svekkes pasientsikkerheten.

En befolknings helsebehov endres også over tid, og nye behov vil oppstå i fremtiden. Derfor er det viktig at utdannelsen ruster sykepleiere til å imøtekomme nye behov, slik at de kan ivareta fremtidige pasienter på en god måte.

Sykepleierforbundet i Rwanda, Rwanda Nurses and Midwives Union (RNMU), arbeider for at det skal utdannes flere sykepleiere, at de skal ha lengre og bedre utdannelse, muligheten til å holde seg faglig oppdatert og sikre at flere sykepleiere ansettes. I Rwanda har mange års innsats resultert i en økning i andelen sykepleiere som nå har en bachelorgrad.

Siden 2016 har andelen økt fra 4.8 prosent til 23 prosent i 2020.

Innen 2013 vil verden mangle 13 millioner sykepleiere. Et godt og kvalitetsbasert utdanningstilbud er viktig for å rekruttere nye studenter til profesjonen, og for å utruste sykepleiere og jordmødre til den livsviktige jobben de gjør.

Norsk Sykepleierforbund engasjerer seg også utenfor Norges grenser og har samarbeidet med RNMU siden 2013. Sammen arbeider vi for bedre kvalitet i utdanningen og økt rekruttering til sykepleie- og jordmorprofesjonen: Closing the gap.

Sykepleierutdannelsen i Rwanda

Frem til 2007 var det få krav til kvalitet i sykepleierutdanningen i Rwanda. Majoriteten av sykepleierne hadde kun en kortere diplomutdannelse, noe som resulterte i et behov for å heve kvaliteten og kompetansen. Fra 2007 ble diplom faset ut, og bachelorgrad i sykepleie innført.

For å heve kompetansen blant sykepleiere (med diplomutdannelse) ble det i 2011 innført et nytt lisenssystem. Dette innebærer at sykepleiere med lav utdannelse kan gjennomføre en lisenseksamen for å beholde lisensen.

Video file