Frarøvd retten til god helse

Medlemmer av Malawi Universal Health Care Coalition markerer den internasjonale dagen for universelle helsetjenester ved skjelettet til Chiponde helseklinikk – en av mange helseklinikker i Malawi som ikke har blitt ferdigstilt. Myndighetene har i nå bevilget penger til at arbeidet kan gjenopptas og klinikken ferdigstilles.

Medlemmer av Malawi Universal Health Care Coalition markerer den internasjonale dagen for universelle helsetjenester ved skjelettet til Chiponde helseklinikk – en av mange helseklinikker i Malawi som ikke har blitt ferdigstilt. Myndighetene har i nå bevilget penger til at arbeidet kan gjenopptas og klinikken ferdigstilles.

I 2010 lanserte Verdens helseorganisasjon (WHO) en oppfordring til alle land om å jobbe for universell helsedekning. Universell helsedekning vil si at alle mennesker, uavhengig av hvor de bor, skal ha tilgang til de helsetjenestene de trenger til en pris de kan betale. Målet er satt til 2030. Uten dette når vi heller ikke bærekraftmålet om god helse (SDG 3) eller mindre ulikhet (SDG 10).

Sykepleierforbundet i Malawi, NONM, var med da Universal Health Coverage Coalition of Malawi, markerte den internasjonale dagen for helsetjenester i Lilongwe 12. desember. Dagen ble markert under slagordet «Health for all – time for action».

NONM har nylig blitt med i koalisjonen, men har allerede utmerket seg som et medlem med en tydelig stemme. Som det eneste medlemmet som representerer helsearbeidere har NONM blitt en strategisk viktig aktør i koalisjonen. Shouts Simeza, forbundsleder i NONM, vektlegger organisasjonens økte synlighet og politiske gjennomslag de siste årene som viktige for at de nå har blitt invitert med i denne koalisjonen.

Årets markering ble arrangert ved Chiponde helseklinikk – en helseklinikk som ble påbegynt i 2013, men der det har vært stillstand i bygningsarbeidet siden 2014 grunnet pengemangel. At markeringen ble lagt til en uferdig helseklinikk var ikke tilfeldig. Infrastruktur, helsearbeidere og medisiner/utstyr er alle viktige deler av oppskriften for å oppnå universell helsedekningen. Chiponde helseklinikk er bare en av mange helseklinikker der arbeidet har stoppet opp grunnet ressursmangel.

Under markering understreket forbundslederen i det Malawiske sykepleierforbundet at sykepleiere og jordmødre er helt avgjørende i et helsesystem. Enhver klinikk trenger helsepersonell. Sykepleiere utgjør hovedvekten av helsepersonell – i Malawi utgjør de så mye som 90 %. Uten sykepleiere er det heller ingen som kan gi medisinene eller pleien. Han gjorde videre et poeng ut av at også de Malawiske myndighetene har et ansvar overfor egen befolkning – men slik situasjonen er nå frarøves innbyggerne tilgangen til god helsehjelp.

Ifølge WHOs representant har Malawi en vei å gå før lovnaden om universelle helsetjenester til alle innbyggere er nådd. Shouts Simeza peker på at landet kan starte med å ferdigstille alle påbegynte helsestasjoner, ansette sykepleiere og helsepersonell der slik at lokalbefolkningen får tilgang til helsetjenestene, i tillegg til å sikre at det er medisiner tilgjengelig i landet. Bare på den måten sikrer man at landet er på rett vei for å sikre befolkningens helse.  

NSF har samarbeidet med NONM siden 2006

Målet med samarbeidet er å bidra til utviklingen av en sterk malawisk sykepleierorganisasjon, som igjen kan bidra til en styrket helsesektor hvor alle får tilgang til helsetjenester av god kvalitet.