Jeg fikk covid-19

Bilde av sykepleieren Nimbona Noadie utenfor La Croix Du Sud Hospital, Rwanda

Nimbona Noadie jobber til daglig på La Croix Du Sud Hospital i Kigali, Rwanda. I likhet med kollegene sine ble hun også bekymret for pasienters og egen helse da det ble kjent at koronaviruset også var bekreftet i Rwanda. Rwanda er ett av landene som har hatt svært strenge tiltak, men til tross for dette ble altså Nimbona Noadie syk.

Nimbona Noadie tilbragte 10 dager på et isolert behandlingssenter i hovedstaden. Hennes nærmeste tillitsvalgte i Rwanda Nurses and Midwives Union (RNMU) samt en representant fra hovedkontoret ringte jevnlig for å høre hvordan det gikk med henne. Mange sykepleiere er ofte redde for å miste jobben når de ikke kan gå på arbeid og det er derfor godt å vite at man har en organisasjon i ryggen. Hun understreker at RNMU spiller en viktig rolle opp mot myndighetene for å sikre tilstrekkelig smittevernsutstyr.

Rwanda har etter hvert sikret seg hurtigtester for koronaviruset og har dermed kunne øke testkapasiteten i landet. Men dessverre har ikke myndighetene fulgt opp med smittevernsutstyr, slik at sykepleierne derfor er mer eksponert enn tidligere. Dette er derfor en av RNMUs kampsaker.

Det gikk bra med Nimbona Noadie og hun er tilbake i full jobb. Men det er utrolig viktig med sterke sykepleierorganisasjoner akkurat nå – og nettopp derfor jobber Norsk Sykepleierforbund tett med sykepleierforbundet i Rwanda. NSF bistår organisasjonen med å utvikle sin faglige kapasitet, øke innflytelsen på nasjonale myndigheter og heve kompetansen hos sine medlemmer.

Fra sykepleierorganisasjon til sykepleierorganisasjon.