Jordmødre – en livsnødvendig helsetjeneste

Close the gap

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) mangler verden 900 000 jordmødre. Dette utgjør 1/3 av anbefalt jordmorbemanning. Som følger av koronapandemien har kvinner og nyfødtes helsetilbud blitt forverret mange steder, jordmortjenester har blitt avbrutt og nedprioritert da behovet for sykepleiere har vært stort i andre deler av helsevesenet.

Ett av landene der mangelen på jordmødre er kritisk, er Malawi. Malawi mangler over 23 000 jordmødre for å nå den jordmortettheten som WHO anbefaler.

«Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder» er FNs tredje bærekraftsmål – SDG 3. For å nå dette målet trenger vi flere jordmødre – for å redusere mødre- og barnedødelighet, men også for å sikre mennesker tilgang til seksuelle og reproduktive helsetjenester som familieplanlegging.

National Organisation of Nurses and Midwives of Malawi, NONM, jobber målrettet med å sikre utdanning og rekruttering av kvalifiserte sykepleiere og jordmødre i Malawi. I tillegg kjemper de for bedre vilkår og trygghet på arbeidsplassen slik at jordmødrene blir i yrket sitt.

Norsk sykepleierforbund engasjerer seg også utenfor Norges grenser og har samarbeidet med NONM siden 2006. Sammen arbeider vi for å øke kompetansen blant sykepleiere og jordmødre, sikre faglig kapasitet og arbeidsvilkår, samt styrke NONM i arbeidet for gode og trygge arbeidsforhold. Slik kan vi bidra til å redusere den kritiske mangelen på jordmødre: Closing the gap.