Norad-støtte til NSFs bistandsprosjekter

Shouts Simeza og Lill Sverresdatter Larsen

Lill Sverresdatter Larsen sammen med Shouts Simeza, lederen av den malawiske sykepleierforeningen National Organization of Nurses and Midwives of Malawi (NONM). Foto: Jon Fredrik Braadland-Konstali / NSF

– Dette er gode nyheter. Det viser at Norad ser verdien av arbeidet vi gjør. I samarbeid med lokale samarbeidspartnere utvikler vi sterke sykepleierorganisasjoner. Det bidrar til et trygt og forsvarlig arbeidsliv, til det beste for både sykepleiere og befolkningen, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Sterke sykepleierorganisasjoner er bærebjelken

Arbeidet for sykepleiere og jordmødre også utenfor Norges grenser er en viktig del av NSFs arbeid. Å bygge opp sterke sykepleierorganisasjoner er bærebjelken i bistandsarbeidet, som startet på 1980-tallet. Den nye tilskuddsavtalen er for 5 år og har en økt ramme på om lag 20 prosent fra forrige avtaleperiode.

Bistandsarbeidet utvides til flere land

– I den kommende avtaleperioden vil vi fortsette det gode samarbeidet vi har med sykepleierorganisasjonene i Rwanda og Malawi. Samtidig skal vi innlede et nytt samarbeid med sykepleierorganisasjonene i Tanzania og Zimbabwe. Her vil vi blant annet jobbe med en mentoreringsordning hvor nye organisasjoner kan lære av det gode arbeidet som alt gjøres i Rwanda og Malawi, forteller Sverresdatter Larsen.

Inkludering og lederskap er nye kompetansetema

De siste fem årene har NSF vektlagt å bygge opp samarbeidsorganisasjonenes kompetanse innenfor strategisk medlemsarbeid, økonomistyring, politisk påvirkning, medlemstjenester, påvirkning av utdanningsløp, likestilling og unge kvinnelige ledere.

– Fokuset fra de siste årene vil fortsette, men vi vil også legge mer vekt på tema som inkludering og lederskap. NSF får nyttige perspektiver og innsikt gjennom arbeidet vi gjør i Sørøst-Afrika, og vi er glade for at Norad fortsatt vil være med og støtte prosjektene våre, sier Sverresdatter Larsen.