Psykisk helse i fronten mot pandemien

Sykepleier ved sykehus i Rwanda. Foto: NSF

Foto: NSF, fra sykehus i Rwanda

De siste månedene har medført mange utfordringer, også for helsepersonell som gir omsorg under vanskelige omstendigheter og som går på jobb redde for å bringe Covid-19 med seg hjem.

Ute i verden er det et stort antall mennesker som er fanget i fattigdom med svært begrenset beskyttelse mot Covid-19, og mange sykepleiere og jordmødre opplever ekstrem arbeidsbelastning med lite eller ingen beskyttelse mot viruset. Noen steder blir sykepleierne sett på som smittespredere, kastet ut av boligene sine og nektet adgang på bussen. 

Dette fører til høyere risiko for angst, depresjon, posttraumatisk stresslidelse, kronisk sykdom og utbrenthet blant dem som jobber i fronten mot pandemien.

Sykepleierforbundene i Rwanda[1] og Malawi[2] jobber utrettelig for å ta vare på sykepleiere og jordmødre i denne spesielt vanskelige tiden.  Det er utrolig viktig med sterke sykepleierorganisasjoner akkurat nå – og nettopp derfor jobber Norsk Sykepleierforbund tett med sykepleierforbundene i Rwanda og Malawi. NSF bistår organisasjonene med å utvikle sin faglige kapasitet, øke innflytelsen på nasjonale myndigheter og heve kompetansen hos sine medlemmer.

Fra sykepleierorganisasjon til sykepleierorganisasjon.

#MoveforMentalHealth

[1] Rwanda Nurses and Midwives Union (RNMU)

[2] National Organisation of Nurses and Midwives of Malawi (NONM)