Solidaritet med Ukraina

Ukrainas flagg

I en støtteerklæring forbundsstyret i Norsk Sykepleierforbund (NSF) vedtok, står det følgende: 

«Norsk Sykepleierforbund fordømmer på det sterkeste Russlands angrep på Ukraina.

Krigen rammer sivilbefolkningen hardt, og angrepene skader, dreper og driver folk på flukt.

Rapporter viser at russiske styrker bevisst angriper sivile mål som boligblokker, skoler, og sykehus. Også sykepleiere og annet helsepersonell blir utsatt for angrep på jobb.

NSF mener Norge må ta sin del av ansvaret med å ta imot flyktninger. NSF bidrar i solidaritet med det ukrainske folk gjennom å gi 350 000 kroner i støtte. I tillegg samarbeider vi med regjeringen om en kunnskapsoppsummering for nødvendig helsehjelp for flyktninger.

NSF oppfordrer medlemmer som kan bidra mer til å støtte følgende aksjon: https://vipps.no/hjelp-ukraina/».