Trygghet på jobb og en lønn å leve av

Close the gap

I flere år har helsesystemet i Malawi blitt beskrevet som overarbeidet og underfinansiert. Mange sykepleiere slutter i jobbene sine fordi arbeidspresset blir for stort, lønnen ikke er til å leve av, og manglende sikkerhet gjør arbeidshverdagen utrygg. Da pandemien traff økte også risikoen for å bli smittet på jobb. Uten tilstrekkelig smittevernutstyr utgjør det å gå på jobb en ny risiko for sykepleiere og jordmødre – en risiko de må ta for å sikre helsehjelp til Malawis innbyggere.

Derfor kjemper National Organisation of Nurses and Midwives of Malawi (NONM) for sykepleiere og jordmødres rett til å bli respektert, beskyttet og betalt under krisen. Under pandemien har sykepleierforbundet i Malawi, NONM, forhandlet frem økt risikotillegg for helsepersonell i landet. Fra USD 2,5 til USD 70 i måneden.

I Malawi tjener en sykepleie mellom 170 og 360 dollar måneden, avhengig av utdannelsesnivå. At NONM fikk gjennomslag for en økning i risikotillegget, fra 2,5 til 70 dollar måneden, utgjør derfor en betydelig økning i inntekt. Som et resultat av vedvarende forhandling fikk NONM også gjennomslag for at dette tillegget skulle gjøres permanent og gjelde alle helsearbeidere i Malawi.

Gjennom iherdig arbeid for å bedre sykepleiere og jordmødres lønn, arbeidsmengde og sikkerhet på jobb, bidrar også NONM til at flere blir i jobbene sine. På den måten jobber de også for å bedre helsetilbudet til Malawis befolkning.

Norsk sykepleierforbund engasjerer seg også utenfor Norges grenser, og har samarbeidet med NONM siden 2006. Sammen arbeider vi for å bedre lønn og arbeidsvilkår for sykepleiere og jordmødre: Closing the gap.