Underbemannet, overbelastet og manglende finansiering

St. John's Hospital Malawi

En sykepleier gjør klar sprøyte ved St. John's Hospital i Malawi.

Malawi er ett av landene hvor sykepleiermangelen er svært kritisk.

Da pandemien brøt ut var over 50 % av sykepleierstillingene i Malawi ubesatte og over 4000 sykepleiere står i dag uten jobb innenfor helsevesenet. Det malawiske helsesystemet har i en årrekke blitt beskrevet som underbemannet, overbelastet og med manglende tilgang på medisiner – og det har heller ikke vært penger i myndighetenes budsjettere til å ansette flere og kvalifiserte sykepleiere.

Mange sykepleiere slutter i jobbene sine fordi arbeidspresset blir for stort, lønnen ikke er til å leve av, og manglende sikkerhet gjør arbeidshverdagen utrygg. Dette har også vært med på å gjøre det vanskelig å rekruttere nye sykepleiestudenter. Uten nok kvalifiserte sykepleiere står også pasientsikkerheten i fare og tilgangen på kvalifisert helsehjelp redusert.

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) ligger land som Malawi milevis under sykepleiertettheten i høyinntektsland – som Tyskland, Sverige og Danmark.

Også sammenlignet med nabolandene sine har Malawi utfordringer med å ha nok sykepleiere i jobb til at befolkningen er garantert et minimum av helsetjenester. Med økt befolkningsvekst og lav rekrutering til yrket står land som Malawi overfor store utfordringer i årene som kommer.

National Organisation of Nurses and Midwives of Malawi (NONM) jobber iherdig for å sikre flere sykepleiere i arbeid, men de har fortsatt en lang vei å gå.

Norsk sykepleierforbund engasjerer seg også utenfor Norges grenser og har samarbeidet med NONM siden 2006. Ett av målene er å redusere sykepleiermangelen: Closing the gap.