Verdensrekord i kvinnerepresentasjon

Edith Lunkuse

Edith Lunkuse, styremedlem i det rwandiske sykepleierforbundet (RNMU).

De fleste husker kanskje Rwanda best i forbindelse med folkemordet som fant sted i 1994. Men Rwanda er også landet med verdensrekord i kvinnerepresentasjon.

– Vi trodde vi i Norden var best i verden, men dere har slått oss, sa statsminister Erna Solberg da hun besøkte Kigali i 2014.

I 2016 skrev Bistandsaktuelt om europeiske parlamentarikere som reiser til Rwanda for å lære om likestilling. To tredeler – 67,5 % – av setene i Rwandas parlament besittes av kvinner.  

Sentrale kvinnerettigheter er skrevet inn i konstitusjonen i Rwanda, og det er også opprettet systemer for å sikre at kvinner og likestilling inkluderes i all politikkutforming fra lokalt til nasjonalt nivå.

Så er Rwanda verdens beste land å være kvinnelig leder i?

Selv om landet topper verdensstatistikken på kvinnelig deltakelse, har mange rwandiske kvinner fortsatt ikke muligheten til å etterleve sine rettigheter. Kvinners deltakelse på provinsnivå og i lokalsamfunn er fortsatt lavere enn menns, og flere kvinner enn menn er analfabeter. Mange kvinner har ikke tilgang til offentlige tjenester og de har i liten grad kontroll over ressurser som landområder og inntekt. Selv om kvinner har styrket sin stilling i samfunnet, blir mange fortsatt utsatt for kjønnsbasert vold.

Vi har snakket med Edith Lunkuse, sykepleierleder og styremedlem i det rwandiske sykepleierforbundet (RNMU), om hvordan hun ser på sin rolle som kvinne og som leder.

En kvinnelig pioner

Edith har vært styremedlem i det rwandiske sykepleierforbundet i 9 år, noe hun beskriver som «en gylden mulighet». Da hun ble valgt inn i 2013 var hun det eneste, og første, kvinnelige styremedlemmet i organisasjonens historie.

- Jeg har alltid likt å være den første til å kjempe for saker som er litt vanskelige. Jeg var første kvinne til å sitte i RNMUs styre – noe som ga meg muligheten til å bidra til å løse felles problemer vi sykepleiere og jordmødre har på arbeidsplassen. Jeg vet at min stemme utgjorde en forskjell da vi som forbund klarte å mobilisere sykepleiere og jordmødre over hele landet.

Selv om Edith fremstår som sterk er hun også ydmyk.

- Jeg ser det som et privilegium å tjene andre», sier hun.

Edith var en aktiv pådriver og organisator også før hun ble styremedlem i RNMU, men hun trekker frem verdien i å ha én stemme for å vinne frem i viktige saker. Hun forteller at tilbake i 2013 var det ingen som trodde at de som organisasjon kom til å være der de er nå. Likevel var hun overbevist om at de ville lykkes – så lenge de hadde jordmødrenes og sykepleiernes støtte.

- Min motivasjon var å bidra til at forbundet ble i stand til å stå på egne ben, til å tale på vegne av sykepleiere og jordmødre – hvilket det har gjort.

På spørsmål om hvorfor hun har tatt på seg en lederrolle, svarer Edith:

- Jeg tok på meg lederrollen fordi jeg ville være en del av løsningen. Å finne løsninger er en lidenskap jeg har, og det faller naturlig for meg. Å være en aktiv forkjemper er en av styrkene mine, og det gir meg en følelse av tilfredshet når jeg lykkes.

Hun forteller videre at det viktigste i hennes karriereløp, i tillegg til å ta til orde for de uten en stemme, har vært å samarbeide på tvers av nivåer og hierarkier – fra renholdere til direktører. Hun understreker at det å være et medmenneske er en viktig kjerneverdi for henne, samtidig som hun vektlegger integritet og det å etterleve gjeldende regelverk og føringer.

Edith tar sterkt avstand fra urettferdighet og ønsker å være en talsperson for dem som ikke aktivt taler sin egen sak.

- Jeg gir andre sykepleier, jordmødre, pasienter og lokalsamfunnet en stemme. Og så er jeg en stemme for meg selv.

Kanskje er det nødvendig å lære seg å bli hørt når man vokser opp som en av elleve søsken?

- Mamma er mitt forbilde, fortsetter hun. - Det var ingenting hun ikke prøvde. Hun kunne banke på hvilken som helst dør, hvis hun trodde løsningen lå der. Jeg har også lært fra andre mødre, det vil si mødre på kontorer, mødre på gata, mødre på markeder. Men moren min overgår alle kvinner.

Bandebereho – «se hvordan jeg gjør det»

Til tross for verdensrekorden i kvinnerepresentasjon er det de som mener at kvinners lave status i samfunnet generelt gir dem få muligheter til å ta kontroll over eget liv. Selv mener Edith at Rwanda har jobbet hardt og at samfunnet har kommet langt, men at de fortsatt har en liten vei å gå.

- Kvinner kryper fortsatt frem fra ruinene av den kulturelle urettferdigheten som har regjert i lang tid, spesielt på det afrikanske kontinentet. Derfor har de ingen selvtillit, og de støtter heller ikke hverandre. Men fordi vi har rettet søkelyset på å myndiggjøre jenter og kvinner har vi sett et skifte. De som har fått lederroller har utmerket seg, og dette har gitt positive ringvirkninger i samfunnet. Flere kvinner har nå tro på seg selv.

Edith trekker frem Louise Mushikiwabo som en foregangskvinne og rollemodell. Hun er tidligere minister og nå generalsekretær for Organisation internationale de la Francophonie. Edith indikerer at myten om at kvinner ikke kan lede er i ferd med å bli motbevist.

En myte Edith selv er med på å knuse.

Bandebereho betyr «se hvordan jeg gjør det» på kinyarwanda, det offisielle språket i Rwanda, og brukes om rollemodeller. Edith er en slik rollemodell.

Til gryende ledere sier hun:

- Hvor enn du er – vær aktiv. Om det er på sykehuset eller klinikken, i nabolaget eller i fagforeningen. Skap nettverk og forbindelser til andre lokallag og forbund. Vær fleksibel og lærevillig og spør spørsmål. Man får erfaring også gjennom utfordringer, på godt og vondt – motgang gjør deg sterk. Ikke sett begrensninger for hvem du kan lære fra. Vær åpen. Vær deg selv. Vær medfølende. Og husk at samarbeid er nøkkelen – en tretvinnet tråd ryker ikke så fort.

Norsk Sykepleierforbund har siden 2012 bistått det rwandiske sykepleierforbundet, Rwanda Nurses and Midwives Union – RNMU, med å utvikle sin faglige kapasitet, øke innflytelsen på nasjonale myndigheter og heve kompetansen hos sine medlemmer. Utviklingen av unge kvinnelige ledere har vært ett av fokusområdene.

Dream Medical Centre Hospital i Kigali, Rwanda.
Dream Medical Centre Hospital i Kigali, Rwanda.

Edith Lunkuse jobber til daglig som leder for sykepleierne og jordmødrene ved Dream Medical Centre Hospital i Kigali, Rwanda.

Hun er utdannet barnesykepleier med en Master i neonatologi.

Edith sitter også i styret til Rwanda Nurses and Midwives Union (RNMU), Sykepleierforbundets partner i Rwanda siden 2012.

[1] https://www.bistandsaktuelt.no/nyheter/2016/rwanda--best-i-verden/ [1] bistandsaktuelt.no/nyheter/2018/rwanda-og-kvinnemakt/

[3] En internasjonal organisasjon bestående av 84 stater og regioner der fransk benyttes som språk eller der fransk språk og kultur er av særlig betydning, se https://www.francophonie.org/