Forum for sykepleieledelse etablert

Forum for sykepleieledelse, første samling

F.v.: Gro Lillebø, Silje Naustvik, Lisbeth Normann, Lill Sverresdatter Larsen, Karen Bjøro og Liv Heidi Brattås Remo

Norsk Sykepleierforbund arbeider for at sykepleiere og jordmødre skal ha en sentral rolle i utviklingen av helse- og omsorgstjenestene. Ledelse er en avgjørende faktor for å lykkes med dette. Da må sykepleietjenestene ivaretas på strategisk nivå i kommuner og helseforetak, og sykepleierledere må sikres nødvendige rammevilkår for å kunne ivareta et helhetlig lederansvar.

Hvordan lykkes vi med det fremover – hva er egentlig utfordringene og hva er suksessfaktorene? Dette var tema for det første «Forum for sykepleieledelse» som forbundsstyremedlem Gro Lillebø har tatt initiativet til.

- Ideen til dette forumet fikk jeg i forbindelse med at jeg gjennomførte Global Nursing Leadership Institute (GNLI) i 2020. Som en del av dette har jeg arbeidet med et individuelt prosjekt om å styrke sykepleieledelse. Veldig overordnet handler det om å bidra til å styrke sykepleiefagets og sykepleieres innflytelse der strategiske beslutninger tas - beslutninger som angår vårt fag og vår profesjon.
Som ledd i dette arbeidet har jeg ønsket å bygge videre på det voksende GNLI-nettverket vi nå har i Norge, og å bygge bro mellom GNLI og Leadership for Change-nettverket. Målet er å skape et forum som kan bidra til å styrke sykepleieledelse nasjonalt, regionalt og lokalt, forteller Gro Lillebø.

På det første møtet deltok både nåværende og tidligere forbundsledelse som har gjennomført GNLI. Tidligere forbundsleder og statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Lisbeth Normann, var invitert til å snakke om hva som skal til for å få flere sykepleiere inn i toppledelse i helsektoren.

Liv Heidi Brattås Remo, avdelingsdirektør for avdeling velferdsteknologi og rehabilitering i Helsedirektoratet og CNO for Norge, orienterte om oppdraget direktoratet har fått om å tydeliggjøre funksjonene som nasjonal sjefssykepleier (CNO) og sjefsjordmor (CMO) (https://sykepleien.no/2021/10/vil-ha-nasjonal-sjefsykepleier-og-sjefjordmor-i-norge).

Kommunesykepleier i Trondheim, Gøril Tranås, fortalte om sin rolle og sine ansvarsområder, og om hva som er merverdien ved å ha en slik funksjon på kommunalt nivå.

- Jeg er svært fornøyd med at Gro har tatt initiativet til dette forumet. Her er vi flere som kjenner NSF og helsetjenestene godt. Det har vært gode timer hvor vi har delt perspektiver og ideer, og utfordret hverandre på veivalg og muligheter fremover, forteller forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

NSF vil nå vurdere hvordan dette forumet kan videreføres og sees i sammenheng med det øvrige strategiske arbeidet innenfor ledelse.

Nyttige veier videre