Leder - sjakk matt eller ivaretatt?

Bildecollage: Åge Tiltnes, Elsa Fagervik Kommedahl, Jens Christian Holmberg, Lill Sverresdatter Larsen, Inger Larsen og Elin Fjeldbraaten

Noen av webinarets foredragsholdere: Åge Tiltnes, Elsa F Kommedahl, Jens Christian Holmberg, Lill Sverresdatter Larsen, Inger Larsen og Elin Fjeldbraaten.

Det tre timer lange webinaret ble avholdt for blant annet sykepleierledere, tillitsvalgte og andre interessert i ledelse. Vi fikk høre mer om disse temaene:

  • Sykepleierledere - har de tid og rammebetingelser til lederskap (leadership vs management), eller fortrenger administrative oppgaver mulighetene for å lede personell og fag, ved forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen
  • Funn fra Sintefs undersøkelse, hva var sykepleielederes erfaringer under første fase av pandemien, ved Bente Lũdemann, fagsjef i fag- og helsepolitisk avdeling i NSF
  • Hvem tar vare på lederen – erfaringer fra kriser og normalsituasjon, med særlig vekt på relasjonsledelse og hvordan skape en kultur i virksomheten, ved Elsa Fagervik Kommedahl, leder av kvalitets- og utviklingskontoret i Bodø kommune
  • Ledelse i koronaens tid, om erfaringer og endringer, ved Inger Larsen og Jens Christian Holmberg, ledere ved akuttmottaket Ullevål
  • Ledelse, arbeidsmiljø og sykefravær som gjensidig påvirker hverandre ved Elin Fjeldbraaten, leder av Bedriftshelsetjenesten ved Sørlandet sentralsykehus og faglig rådgiver i IA Bransjeprogram Sykehus
  • Mangfold som mulighet, og om standard for mangfoldsledelse, ved Ragnhild Storstein Spilker, seniorrådgiver ved FHI og nestleder i faggruppa for migrasjonshelse og flerkulturell sykepleie
  • Sykepleiere og bærekraftarbeid, og hvordan ledere kan involvere ansatte -funn fra en undersøkelse blant tre profesjoner, ved Åge Tiltnes, forskningsleder FAFO
  • Lederavtaler, hva du bør tenke på – fra intervju til inngått avtale, ved Hanne Karen Landbø, advokat i forhandlingsavdelingen i NSF