NSF gratulerer sykepleieledere med pris

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen

– Dette er en flott anerkjennelse av et krevende arbeid. Som sykepleierleder følger det med betydelig ansvar, og du blir stadig satt under krysspress. Vi gratulerer sykepleielederne sammen med de andre lederne i norsk helsetjeneste med en fortjent pris, sier forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund Lill Sverresdatter Larsen.

Forbundslederen ønsker å fremheve NSFs faggruppe for sykepleieledere som er en flott møteplass for fag- og kunnskapsutvikling.

Les forbundslederens innlegg «Hva trenger lederne våre?»

24 timer i døgnet - 365 dager i året

En som også har fått med seg nyheten om prisen er leder for styret i NSFs faggruppe for sykepleieledere, Jan Erik Nilsen.

–  Det er godt at jobben som blir gjort også blir sett. Det er en «24/7-drift» som går over 365 dager i året. Bak dette ligger en enorm profesjonalitet som skal være konsistent og faglig forsvarlig for å sikre pasientsikkerhet. Under pandemien har en virkelig fått sett viktigheten både kommunalt og i spesialisthelsetjenesten, forteller Nilsen.

Jan Erik Nilsen
Jan Erik Nilsen. Foto: NSF

Travle tider minner om et viktig arbeid

I det som er den femtende gangen prisen deles ut, falt det seg naturlig for styret å gi prisen til alle ledere i norsk helsetjeneste. I en pressemelding fra NSH skriver de også at de for aller første gang fikk ingen nominasjoner til Helselederprisen. Noe de spekulerer i kan ha sammenheng med den travle tiden for lederne. Noe som er med på å understreke at prisen gikk riktig vei.

Helse- og omsorgsministeren mottok prisen

Under NSH sin årlige lederkonferanse ble prisen overrakt til helse- og omsorgsminister Bent Høie. Han mottok prisen på vegne av lederne i norsk helsetjeneste, og da også sykepleieledere. Statsråden gratulerte og sørget for å takke alle de andre vinnerne for innsatsen i den vanskelige tiden.

Forbundsleder og Norsk Sykepleierforbund ønsker å gratulere alle sykepleieledere og de andre vinnerne som både har og vil fortsette å utgjøre en forskjell for norsk helsetjeneste.