Øker lederes kunnskap om finansieringssystemet

Finansieringsseminar nov 2022 gruppebilde av deltakerne

Gruppebilde av deltakerne på finansieringsseminaret

Gjennom dette seminaret får ledere en god innføring i oppbyggingen av finansieringssystemet, og koblingen mellom medisinsk koding, DRG, ISF og kostnad per pasient (KPP).

Diagnoserelaterte grupper og innsatsstyrt finansiering (ISF) bygger på medisinsk koding. Korrekt medisinsk koding er imidlertid ikke bare, eller først og fremst, knyttet til finansiering. Det er også en forutsetning for korrekt beskrivelse av pasientene og pasientbehandlingen ved det enkelte sykehus.

Medisinsk koding «er historien om det vi gjør». Sykepleierledere bør også kjenne denne historien for sin enhet, seksjon, klinikk eller sykehus, og bidra til at den blir mest mulig korrekt. De må kunne følge utviklingen over tid og kunne forklare forskjeller i aktivitet og DRG-poeng,  og vite hvordan de kan sammenliknes med andre enheter og ikke. 

På årets seminar deltok ledere fra de fleste av landets helseforetak – fra toppledere til ledere på pasientnært nivå. Så langt har nærmere 150 sykepleierledere og flere konsern- og foretakstillitsvalgt deltatt. Tilbakemeldingene fra deltakerne viser at det er et stort behov for denne kunnskapen blant sykepleierledere på alle nivå.

Svein Tore Opdan fra Logex A/S holder foredrag under Finansieringsseminaret
Svein Tore Opdan fra Logex A/S gir en innføring i KPP-data og hvordan de kan brukes i klinisk virksomhet for å oppnå bedre ressursutnyttelse og pasientforløp