Spørreundersøkelse til ledermedlemmer

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen

Norsk Sykepleierforbund (NSF) arbeider for å bedre sykepleierledernes rammevilkår, innflytelse og betingelser. For å nå frem overfor politikere og beslutningstakere, trenger vi god kunnskap om hvordan du som sykepleierleder har det, og hva som skal til for at du kan utøve god ledelse.

25. mai ble det sendt ut en spørreundersøkelse til alle ledermedlemmer i NSF. Vi håper at alle ønsker å bidra i vår satsing på ledelse ved å svare på undersøkelsen.

Om du ikke har fått mail, og er leder, kan det skyldes at du ikke er registrert riktig på våre medlemssider. Ta kontakt med line.hasund@nsf.no, så ordner vi link og riktig registrering.

Resultater fra undersøkelsen vil bli publisert på nsf.no og i en rapport utarbeidet av Agenda Kaupang. Rapporten vil bli brukt aktivt overfor departement, foretak, interesseorganisasjoner mv., samt i interne arrangement i NSF med ledere og tillitsvalgte.