Utstillerplass på Lederkonferansen 2022

Nasjonal lederkonferanse

Tittelen på årets Lederkonferanse er «Lederskap satt på prøve - om ledelse i vår tid».

Norsk Sykepleierforbund arrangerer nasjonal lederkonferanse i 20. - 21. oktober på Fornebu. Hit kommer det over 500 sykepleieledere/deltakere, og det vil være mulig å leie standplass. Det er begrenset med plasser, så det er lurt å være tidlig ute med å bestille plass.

Vårt årlige arrangement er en god anledning for deltakere og utstillere å møtes, og vi vet det er av stor nytte for deltakerne. Ny kunnskap og informasjon er viktig å ta med seg hjem til hvert enkelt arbeidssted.

Vi har utstillinger over 2 dager, slik at alle våre deltakere kan få informasjon om deres produkter/tjenester.

Utstillingen vil foregå i pausearealet utenfor plenumssalen.

Vi gjør vårt ytterste for å få til en god logistikk på utstillingen. All pausemat og kaffeservering for deltakerne foregår i utstillerområdet. Som utstillere har dere mulighet til å sitte ned å spise lunsj i restauranten sammen med deltagerne.                             

Det er obligatorisk påmelding for utstillerpersonale. (NB! Påmelding av personale sikrer ikke leie av utstillerplass, dette må avklares med undertegnede)

Dagpakke 2 dager, Kr 3000,- per representant eks. overnatting, evt. kr 4050,- inkl. overnatting.

Påmelding av personale gjøres via https://events.provisoevent.no/berg-hansen/events/lederkonferansen-2022/register 

https://www.nsf.no/nyheter/ledelse/nasjonal-lederkonferanse-20-21-oktober-pameldingen-er-apen

Dersom du ønsker å leie standplass, ta kontakt med Line Hasund på line.hasund@nsf.no.