Karen Bjøro i internasjonalt toppverv

Karen Bjøro (nestleder i ICN) i midten

F.v. Anita Rabben Asbjørnsen, Karen K. Bjøro og Olaug Flø Brekke.

Bjøro er en av få norske kvinner som gjennom tidene er valgt inn i presidentskapet til International Council of Nurses (ICN). Organisasjonen ble grunnlagt i 1899.

Erfaring og engasjement

Bjøro har tidligere vært 2. nestleder i Norsk Sykepleierforbund. Hun har mer enn 30 års erfaring som sykepleier, og har en doktorgrad i geriatrisk sykepleie.

Hun ser nå frem til å være en viktig stemme for sykepleiere globalt gjennom sitt nye toppverv som nestleder i ICN.

Sykepleierorganisasjoner fra 130 land er i dag medlem av ICN, og representerer til sammen over 27 millioner sykepleiere verden over.