Landsmøte i november 2023

Landsmøte 2019

Bildet fra sist landsmøte som ble arrangert i 2019.

Landsmøtet 2023 arrangeres 6-10. november på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport. Det hele starter med en helsepolitisk dag, og deretter åpnes landsmøtet offisielt.

Vil du foreslå en sak til landsmøtet?

Du må sende saken til ditt fylkeskontor innen 14. april 2023. I notatet skal du forklare og begrunne saken, og skrive et forslag til vedtak.

Fylkeskontorene sender saksforslagene videre til NSFs hovedkontor innen 28. april 2023.

Hvilke verv velges på landsmøtet?

Landsmøtet velger:

 • forbundsleder
 • 1. nestleder
 • 2. nestleder
 • 6 forbundsstyremedlemmer
 • 6 varamedlemmer til forbundsstyret
 • leder av kontrollutvalget
 • 3 medlemmer til kontrollutvalget
 • 4 varamedlemmer til kontrollutvalget
 • leder av rådet for sykepleieetikk
 • 8 medlemmer til rådet for sykepleieetikk
 • leder av nominasjonskomiteen
 • 6 medlemmer til nominasjonskomiteen
 • 6 varamedlemmer til nominasjonskomiteen

Det er ikke mulig å foreslå seg selv som kandidat til vervene. Ingen kan stille til valg eller gjenvalg uten å være foreslått av et organisasjonsledd/enkeltmedlem.

Les mer om dette i NSFs valgreglement.

Hvordan foreslå kandidater?

Det gjør du via en elektronisk løsning som vil bli tilgjengelig på vår nettside i løpet av mars. Frist for å foreslå kandidat(er) er 4. september 2023.

I forslaget må du skrive hvorfor du mener kandidaten vil egne seg i vervet. Kandidater som foreslås, bør være spurt om de er villig til å tre inn i aktuelt verv.

Etter at du har sendt inn forslaget, vil vedkommende få en e-post om at de er foreslått til verv og at de må gå inn og akseptere.

Endelig oversikt over kandidater blir presentert på nettsiden.

Les mer om landsmøtet