Nordisk på Stortinget

Lill Sverresdatter Larsen og Helge Orten

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen på besøk på Stortinget og den norske delegasjonen i Nordisk råd. Her sammen med visepresident Helge Orten. President i Nordisk råd, Jorodd Asphjell, fulgte med via skjermen i bakgrunnen.

Nylig ble Sverresdatter Larsen leder for Sykepleiernes Samarbeid i Norden (SSN), en paraplyorganisasjon for sykepleierorganisasjonene i Norge, Sverige, Danmark, Island, Færøyene og Finland. I den forbindelse var hun invitert til den norske delegasjonen i Nordisk råd, som består av stortingspolitikere fra flere ulike partier. Sammen med Sverresdatter Larsen var vikarierende 2. nestleder, Kirsten Brubakk, som i april blir sekretariatsleder for SSN.

Mange like utfordringer

Sverresdatter Larsen informerte om det arbeidet SSN gjør og de utfordringene de ulike landene har i forhold til blant annet mangel på helsepersonell, spesielt sykepleiere og helsefagarbeidere, etisk rekruttering, helhetlig sykepleieledelse og beredskap.

– Vi har mange av de samme utfordringene i flere av de nordiske landene, blant annet knyttet til sykepleiermangel. I den forbindelse diskuterer også vi i SSN ansvar og oppgavedeling. Spesialistgodkjenningen for spesialsykepleiere bør være lik i hele Norden, noe vi også har på agendaen, sa hun.

Kirsten Brubakk og Lill Sverresdatter Larsen
Vikarierende 2. nestleder Kirsten Brubakk og forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen foran Stortinget.


Norsk Sykepleierforbund er partipolitisk uavhengig, men er enig med de andre forbundene i Norden om at det er viktig å ha en sterk offentlig helsetjeneste, noe som også er knyttet opp mot distriktspolitikk og beredskap.

Konstruktivt og nyttig

– Vi står i en sikkerhetspolitisk utfordrende tid med krig i nabolandene. Samtidig ser vi en nedskalering av helsetjenestene og dårlig infrastruktur, særlig i nord. Forsvaret er helt avhengige av den sivile helsetjenesten i en krigssituasjon, men vi mangler planverk for å håndtere en slik krisesituasjon, sa Sverresdatter Larsen.

Norge har presidentskapet i Nordisk råd i 2023, og Jorodd Asphjell (Ap) er president. Under møtet med Sverresdatter Larsen og Brubakk deltok han digitalt fra Trøndelag, mens visepresident Helge Orten (H) fungerte som møteleder på Stortinget i Oslo.

– Dette synes jeg har vært et konstruktivt og nyttig møte. Vi vil gjerne fortsette å samarbeide, og inviterer dere til å kontakte oss dersom dere ønsker å løfte opp noe politisk i det nordiske samarbeidet i Nordisk råd, avsluttet Helge Orten.